Prehľady – všeobecné informácie

Learn more about the dedicated reports available on the Trans.eu Platform

Aktualizované 1/5/24 uverejnené Katarzyna

Správa o výkonnosti

Získajte viac informácií o prehľade zameranom na výkonnosť.

Aktualizované 1/5/24 uverejnené Katarzyna

Referenčný prehľad (Benchmark)

Získajte viac informácií o vyhradenej správe – Benchmark

Aktualizované 1/5/24 uverejnené Katarzyna

Správa o zozname nákladov

Ďalšie informácie o firemnej správe - Zoznam tovarov

Aktualizované 9/5/24 uverejnené Katarzyna

Typ a správa o činnosti

See the Type & activity graph to learn which channels are used to negotiate the freights published by your employees.

Aktualizované 1/5/24 uverejnené Katarzyna

Správa o jednaniach

Skontrolujte v tabuľke, ktorá preprava dosiahla alebo mohla dosiahnuť úspory prostredníctvom efektívnych rokovaní alebo publikácií na verejnej burze.

Aktualizované 1/5/24

Správa o včasnom plnení (OTIF)

Pomocou správy OTIF skontrolujte, či dopravcovia dodávajú tovar načas a aká je kvalita ich dopravných služieb.

Aktualizované 9/5/24 uverejnené Katarzyna

Správa o činnosti dopravcu

Zobrazte prehľad o aktivite dopravcov, s ktorými sa uskutočnili transakcie.

Aktualizované 31/3/24 uverejnené Katarzyna

Správa o trasách

Zistite, ako vám správa o smeroch pomôže skontrolovať, kde sa vaše náklady zvyšujú alebo znižujú.

Aktualizované 1/5/24 uverejnené Katarzyna

Report - Správa úspor

Prečítajte si o správe o výsledkoch vyjednávaní na Platforme Trans.eu.

Aktualizované 1/5/24 uverejnené Katarzyna

Správa o prehľade nákladov

V zostave Prehľad prepráv získate prehľad o všetkých aktivitách vašej spoločnosti v module Náklady.

Aktualizované 1/5/24 uverejnené Katarzyna

Správa Warehouse utility - Dock Scheduler

Skontrolujte výkonnosť svojich skladov pomocou údajov zo správy Warehouse utility.

Aktualizované 14/3/24 uverejnené Katarzyna

Správa - časová os operácie (Dock scheduler)

Pomocou reportu Časová os operácie môžete sledovať proces vybavovania rezervácií.

Aktualizované 6/5/24 uverejnené Katarzyna

Správa Carrier On Time - Dock scheduler

Zistite, ako môžete optimalizovať prevádzku svojho skladu pomocou správy Carrier On Time.

Aktualizované 9/5/24 uverejnené Katarzyna

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)