TfC Náklady

Na novej logistickej Platforme Trans.eu môžete vyhľadávať náklady známym spôsobom zo staršej verzie nástroja, t. j. v dopravnej databáze. To ale nie je všetko. V module Freights (Náklady) nájdete ponuky nákladov, ktoré sa líšia aj spôsobom vyjednávania a uzatvárania transakcií. Spoznajte ich všetky a vyťažte maximum z Platformy.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Agata

TfF Prijaté náklady

Nová Platforma Trans.eu bola navrhnutá tak, aby každá zo strán zapojených do dopravy mohla tento nástroj efektívne využívať. Z tohto dôvodu sme rozdelili náklady na dva moduly, ktoré umožňujú rýchlu identifikáciu objednávky a uľahčujú zverejňovanie nákladov v databáze.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

TfF Odoslané náklady

V novej verzii Trans sme zaviedli moduly, ktoré nielen systematizujú prácu, ale umožňujú aj rýchlu orientáciu v súčasnom stave všetkého nákladu - prijatých, aj už zverejnených v databáze. Informácie o objednávkach, ktoré si vyžadujú ďalšie vybavenie, t. j. začatie spolupráce s dopravcom, možno nájsť v module Prijaté náklady.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

TfS Náklady

V novej verzii Platformy Trans.eu sme zaviedli moduly, ktoré nielen systematizujú prácu, ale umožňujú aj rýchlu orientáciu v súčasnom stave všetkého nákladu, ktorý odošle vaša spoločnosť. Tu môžete pridáva´t ponuky nákladov a zverejniť ich v databáze, alebo ich odoslať vybraným dopravcom a špeditérom. Pohodlne a rýchlo.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

Priradenie nákladu sebe alebo inému zamestnancovi

Pri pridávaní nákladu na novej Platforme Trans.eu sa vydavateľ ponuky automaticky stáva zodpovednou osobou. Po zverejnení v zozname nákladov môžete túto osobu zmeniť na ktoréhokoľvek zamestnanca. Táto funkcia zlepší prácu všetkých zamestnancov vašej spoločnosti.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Agata

Archív nákladov

Presun nákladu do Archívu vám umožní udržiavať poriadok v hlavnom zozname nákladov. Zoznam sa okamžite stane prehľadnejším a jednoduchším na organizáciu. Zbytočné ponuky budú prevedené do Archívu - nemusíte mať obavy, budú stále po ruke.

Aktualizované 21/7/21 uverejnené Ania

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)