Messenger

Messenger je nástroj na kontakt s dodávateľmi. Umožňuje výmenu potrebných informácií a opatrení týkajúcich sa transakcie. Na novej Platforme bola rozšírená o niekoľko užitočných funkcií, ktoré ešte viac zlepšia prácu.

Aktualizované 9/2/21 uverejnené Ania

Nový spôsob otvárania okien v Messengeri

Prispôsobte prácu na Platforme vašim potrebám. Vyberte si vhodné nastavenie pre zasielanie správ: pohodlne komunikujte, vyjednávajte a uzatvárajte transakcie - ako pre náklady, tak v databáze vozidiel.

Aktualizované 2/2/21 uverejnené Szczepan

Nastavenie popisu v Messengeri

Dovolenka alebo zmena telefónneho čísla sú iba príklady situácií, v ktorých môže byť veľmi užitočné nastavenie statusu komunikátora. Toto jednoduché riešenie vám umožňuje rýchlo informovať komunitu Trans o tom, čo je pre nás dôležité. #welistenanddo, preto sme túto funkciu uviedli na novú Platformu Trans.eu.

Aktualizované 11/2/21 uverejnené Ania

Informácie v okne rozhovoru, či je protistrana na zozname dlžníkov

V Messengeri nájdete informácie o tom, či daná spoločnosť má v rámci Platformy dlhy.

Aktualizované 25/2/21 uverejnené Krzysztof

Zmeny v komunikátore

S posledným vydaním programu Messenger má tento nástroj nasledujúce vylepšenia.

Aktualizované 27/1/21 uverejnené Szczepan

Skupiny kontaktov v Messengeri

Na zefektívnenie procesu správy zoznamu kontaktov platforma teraz ponúka možnosť vytvárania vlastných skupín v Messengeri.

Aktualizované 10/2/21 uverejnené Diana

Panel chatu Messenger

Toto je nová funkcia platformy Trans.eu, ktorá uľahčuje poskytovanie a správu viacerých chatov súčasne. Keď otvoríte ďalšie okná rozhovoru, ich miniatúry sa zobrazia na paneli v dolnej časti obrazovky. Uvidíte tiež to, s akým kontextom súvisia.

Aktualizované 1/2/21 uverejnené Krzysztof

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)