Možnosť vylúčiť miesto nákladky a výkladky vyhľadávacích filtroch v databáze

Filtrovaním ponúk v databáze môžete vylúčiť krajiny nakládky alebo vykládky. Toto je nová verzia funkcií známej z inštalačnej verzie Platformy Trans.eu. Najväčší rozdiel spočíva v možnosti vylúčiť zo zoznamu nielen Poľsko (predtým mimo územia PL), ale aj každú krajinu.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Krzysztof

Filtrovanie na burze nákladov - nové možnosti

Nové filtre sú k dispozícii po kliknutí na „VIAC FILTROV“

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Diana

Dopravná databáza

Vďaka novej technológii je Databáza na Platforme Trans.eu rýchlejšia. Moderný dizajn umožňuje efektívnejšie prezerať predložené ponuky a pokročilé filtre vám umožňujú vybrať veľa (až 10) miest nakládky a vykládky. Pri predkladaní ponuky môžete teraz uviesť veľa typov nadstavieb - to znižuje počet duplikátov ponúk a zvyšuje transparentnosť databázy. Ako vyzerá práca v novej Dopravnej databáze?

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

Ako potvrdiť platnosť ponuky na Platforme

Ak chcete, aby sa váš náklad dostal na začiatok zoznamu , použite možnosť „Potvrdiť, že ponuka je aktuálna“. Týmto spôsobom dáte ostatným vedieť, že vaša ponuka stále platí.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

Úpravy trasy podľa ukážky z ponuky Dopravnej databázy

Na novej Platforme môžete skontrolovať trasu ponuky a alternatívnu trasu, ako aj pridávať a odstraňovať body z trasy podľa polohy a pozdĺž trasy.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

Automatické obnovovanie ponúk v Dopravnej databáze

Na novej Platforme sa služba Loads Exchange (Nákladná databáza) automaticky obnoví a poskytne nové ponuky na prepravu bez zbytočného kliknutia.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

Ponuky nákladov z dopravnej databázy sú viditeľné v Mapách

Schopnosť zobrazovať dostupné ponuky v Mapách urýchli vašu prácu. Je to praktická alternatíva k tabuľke dopravnej databázy. Pridali sme tiež možnosť prehľadávania nákladov na trase - všetky aktuálne ponuky sa zobrazia na Mapách. Znižuje sa tým potreba pracovať na viacerých kartách alebo nastaviť veľký okruh vyhľadávania vo filtroch v dopravnej databáze.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Ania

Lepšie výsledky filtrovania ponúk v databáze

Filtre Platformy Trans.eu uľahčujú vyhľadávanie vhodných ponúk v databáze. Podrobná špecifikácia znamená, že nemusíte manuálne kontrolovať každý z tisícov návrhov.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Krzysztof

Vyhľadávanie nákladov a vozidiel podľa krátkych poštových smerovacích čísel

Vyhľadávanie voľných nákladov a vozidiel neúplnými poštovými smerovacími číslami skracuje čas potrebný na stanovenie preferovaných vyhľadávacích kritérií a rozširuje vyhľadávaciu oblasť (o oblasť, na ktorú sa vzťahuje daný kód), a tým uľahčuje prácu v databáze nákladov a vozidiel.

Aktualizované 29/7/21 uverejnené Szczepan

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)