Vyhľadávajte, filtrujte a archivujte stále trasy

Aktualizované 21/2/24 uverejnené Ania

Z tohto článku sa dozviete, ako:

  • hľadať stále trasy
  • filtrovať stále trasy vo vyhľadávacom poli
  • upravovať viacero stálych trás naraz

Hľadajte stále trasy

V module Stále trasy s dopravcami prejdite na záložku Aktívne alebo Archív. Do vyhľadávacieho poľa zadajte frázu: názov trasy, miesto nakládky alebo vykládky. Výsledky sa zobrazia v zozname nižšie.

Filtrujte stále trasy

Ak chcete nájsť trasy, ktoré zodpovedajú vašim špecifickým kritériám vyhľadávania - použite filtre. Kliknite na tlačidlo FILTRE.

Vyplňte kritériá filtra a kliknite na položku Zobraziť výsledky. V zozname sa zobrazia len stále trasy, ktoré zodpovedajú týmto kritériám.

Kritériá, ktoré ste zadali, sa zobrazia pod vyhľadávacím poľom. Môžete ich odstrániť kliknutím na symbol 'x' vedľa ich mena.

Hromadné operácie na viacerých stálych trasách

Zo zoznamu vyberte stále trasy, pre ktoré chcete vykonať zmeny. Môžete to urobiť filtrovaním alebo ručným kliknutím na zaškrtávacie políčko vedľa daných trás.

Ak chcete vykonať rovnaké zmeny na viacerých stálych trasách naraz, použite dostupné hromadné akcie:

  1. Pridať dopravcu k stálym trasám a odoslať návrh stálej trasy niekoľkým dopravcom súčasne

  • Po odoslaní stálej trasy sa na Platforme zobrazí potvrdenie.

  1. Archivujte stále trasy na presun ponúk na kartu Archív

  • Svoje rozhodnutie potvrďte v dialógovom okne

Hromadné zmeny môžu trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút v závislosti od počtu trás, ktoré archivujete. Po dokončení procesu budete upozornení.

  • Vybrané stále trasy sa presunú na záložku Archív, kde sú dostupné aj možnosti vyhľadávania a filtrovania


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)