Úprava stálej trasy

Aktualizované 1/7/24 uverejnené Ania

Kedykoľvek môže byť potrebné upraviť existujúcu stálu trasu. Z článku sa dozviete:

  • ako upraviť existujúcu stálu trasu
  • ako upraviť náklad zverejnený na stálej trase
  • ako môže dopravca vyjednať upravené podmienky stálej trasy

Ako upraviť stálu trasu

Prejdite do modulu Stále trasy s dopravcami, vyberte trasu, ktorej podmienky chcete upraviť. Potom kliknite na tri bodky vpravo a vyberte Upraviť.

Nezabudnite, že ak je trasa aktívna, úprava jej parametrov vyžaduje opätovné schválenie podmienok dopravcami, ktorí na trase poskytujú služby.  

Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo Odoslať dopravcom.

Vedeli ste, že...
Po odoslaní zmien stálej trasy dopravcom:
- vytvorí sa nová trasa s názvom zadaným do poľa
- pokiaľ dopravcovia nebudú akceptovať nové podmienky - platia predchádzajúce podmienky stálej trasy
- ak sa o pevnej trase stále vyjednáva - vyjednávania sa ukončia

Kým nebudú prijaté nové podmienky, bude trasa viditeľná na karte Prebieha vyjednávanie so stavom: Vaša ponuka čaká na schválenie (Aktualizácia podmienok).

Hneď ako dopravca prijme nové podmienky, trasa sa presunie späť na záložku Aktívne.

Dopravca odmieta zmeny prepravných podmienok

Keď upravíte stálu trasu alebo náklad, dopravca môže odmietnuť navrhované zmeny.

Kliknite na príslušnú trasu a vpravo uvidíte dôvod odmietnutia. Teraz môžete:

  1. potom sa porozprávajte s dopravcom a pozrite si podrobnosti o odmietnutí
  2. znova upravte navrhované podmienky kliknutím na Viac a Upraviť podmienky.

Vykonajte zmeny a odošlite nový návrh dopravcovi.

Kým nebudú prijaté nové podmienky, bude trasa viditeľná na karte Prebieha vyjednávanie so stavom: Vaša ponuka čaká na schválenie.

Keď dopravca prijme zmeny, trasa sa presunie z karty Prebieha vyjednávanie na kartu Aktívne, čím sa nahradí jej pôvodná verzia.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)