Priraďte zodpovednú osobu k stálej trase

Aktualizované 21/2/24 uverejnené Ania

Z článku sa dozviete, ako:

  • prideliť zodpovednú osobu na stálu trasu
  • zmeniť zodpovednú osobu
  • spravovať oznámenia prijaté zodpovednou osobou

Pri dojednávaní podmienok stálej trasy s dodávateľom môžete k trase priradiť zodpovednú osobu.

Zodpovedné osoby z vašej spoločnosti dostávajú oznámenia o všetkých udalostiach na trase a sú určené na kontaktovanie odosielateľa.

Viete aký je rozdiel medzi kontaktnou osobou a zodpovednou osobou? Kontaktná osoba pre dopravcu je osoba na strane odosielateľa, ktorá vytvorila návrh stálej trasy. Odosielateľ môže určiť aj kontaktnú osobu z prepravnej spoločnosti. Kontaktná osoba nemusí byť osoba zodpovedná za stálu trasu.

Zodpovedná osoba je určená dvoma spôsobmi:

  1. Automaticky, keď používateľ vašej spoločnosti odošle návrh cenovej ponuky – používateľ, ktorý pošle dohodnutý návrh cenovej ponuky pre stálu trasu, je automaticky priradený ako osoba zodpovedná za túto stálu trasu.
  2. Manuálne užívateľom vašej spoločnosti – zamestnanca môžete kedykoľvek manuálne priradiť ako kontaktnú osobu.

Priraďte zodpovednú osobu

Ak chcete zodpovednú osobu priradiť alebo zmeniť sami, môžete tak urobiť v module Stále trasy s odosielateľmi, v záložke Aktívne alebo Vyjednáva sa.

Nájdite stĺpec ZODPOVEDNÉ OSOBY. Kliknite na pole vedľa stálej trasy, ku ktorej chcete priradiť zodpovednú osobu.

Potom vyberte jedného alebo viacerých zo zoznamu, ktorých chcete priradiť k stálej trase.

Zmeňte alebo vymažte zodpovednú osobu

Ak to chcete urobiť, jednoducho zrušte začiarknutie osôb, ktorých chcete nahradiť, v rozbaľovacom zozname a vyberte na ich miesto iného zamestnanca.

Umiestnite kurzor myši na priradenú osobu a kliknite (zobrazí sa ikona ceruzky, ktorá označuje, že ju možno upraviť).

Potom v rozbalenom zozname zmeňte nastavenia – zrušte začiarknutie zamestnancov, ktorých chcete nahradiť, a vyberte tých, ktorých chcete priradiť ako zodpovedných.

Zmeny je možné vykonať aj v zobrazení podrobností o stálej trase. Prejdite na kartu Zodpovedné osoby. Tu môžete vymazať zamestnancov a pridať na ich miesto novú zodpovednú osobu (kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ ZODPOVEDNÚ OSOBU).

Spravujte upozornenia pre zodpovedné osoby

Môžete určiť, akým spôsobom budú zodpovedné osoby informované o zmenách stálej trasy. Za týmto účelom kliknite na danú trasu v zozname a v zobrazení podrobností otvorte záložku Zodpovedné osoby.

Vedľa mien pridelených zodpovedných osôb zapnite alebo vypnite upozornenia na: messenger, e-mail, prehliadač alebo Platforma. Všetky osoby zodpovedné za konkrétnu trasu budú dostávať upozornenia o stálej trase podľa ich nastavení.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)