Prijatie ponuky stálej trasy dopravcom

Aktualizované 21/2/24 uverejnené Ania

Z tohto článku sa dozviete, ako:

  • prijať návrh stálej trasy – ako dopravca
  • zistite, že dopravca prijal váš návrh stálej trasy

Prijatie podmienok stálej trasy

Ako dopravca nájdete návrhy termínov stálych trás v module Stále trasy s dopravcami, v záložke Prebieha vyjednávanie. Ak má ponuka cenu navrhnutú objednávateľom - môžete ju rovno prijať.

Existujú dva spôsoby, ako prijať návrh na podmienky stálej trasy:

  1. Ak odosielateľ určil cenu/sadzbu, môžete prijať podmienky v zobrazení zoznamu kliknutím na tlačidlo Prijať.
Nevidíte tlačidlo na prijatie ponuky stálej trasy? Skontrolujte jej stav. Pri stavoch: Prijať alebo vyjednať a Navrhnúť cenu musíte kliknúť na ponuku a v okne vyjednávania cenu prijať alebo vyjednať.
  1. Kliknite na vybranú pevnú trasu a otvorte zobrazenie podrobností návrhu stálej trasy. Potom kliknite na tlačidlo Prijať.

Oznámenia o prijatí ponuky stálej trasy dopravcom

Ako ste sa dozvedeli z článku o nastavení ceny/sadzby stálej trasy, môžete dopravcovi poslať návrh stálej trasy s rôznymi možnosťami cenovej ponuky. V závislosti od týchto nastavení môže dopravca prijať vašu ponuku alebo vám poslať protiponuku ceny/sadzby.

O prijatej ponuke Vás budeme informovať:

  • s upozornením pod ikonou zvončeka
  • presunutím ponuky na záložku Aktívne alebo Čaká v detailnom zobrazení stálej trasy
Záložka Čaká na ponuku obsahuje pevné ponuky trasy s podmienkami, ktoré ešte nenadobudli platnosť a nie sú aktívne.
  • so stavom: Ponuka prijatá v zobrazení detailov danej ponuky (na toto zobrazenie prejdete kliknutím na upozornenie)


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)