Pridanie ponuky nákladu do Loads2GO!

Aktualizované 28/11/22 uverejnené Małgorzata

Ako môžem pridať ponuku nákladu?

 1. Kliknite na tri bodky v hlavnej ponuke v dolnej časti obrazovky
 2. Vyberte možnosť Pridať ponuku nákladu
 1. Vyplňte požadované informácie o ponuke:
 • Miesto, dátum a čas nakládky
 • Miesto, dátum a čas vykládky
 • Požiadavky na vozidlo - veľkosť vozidla, typ karosérie, náklad, kapacita
 • Podrobnosti zverejnenia
  • Kontaktné osoby
  K vašej ponuke je vám automaticky pridelená kontaktná osoba. Tu môžete priradiť ďalších ľudí z vašej spoločnosti
  • Ponúknite viditeľnosť
   • Public - the offer will be public for all companies
   • Pre dopravcov - ponuka bude smerovať priamo do spoločností uznávaných ako dopravcovia
 • Naplánuje zverejnenie tejto ponuky včas - začiarknutím tejto možnosti nastavíte preferovaný dátum zverejnenia ponuky
 • Možnosti platby
  • Navrhnite cenu alebo pošlite dopyt
  • Zadajte termín splatnosti
 1. Kliknite na možnosť Zverejniť ponuku
 2. Vaša ponuka sa zobrazí na karte Moje ponuky nákladov


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)