Možnosť pozastavenia spolupráce s dodávateľom

Aktualizované 6/2/24 uverejnené Ania

Zmena stavu spolupráce

Pozor! Stav spolupráce môže zmeniť iba osoba s rolou správcu. Viac o úlohách v spoločnosti nájdete tu

Už máte možnosť pozastaviť spoluprácu (aj dočasnú) so svojimi dodávateľmi. Ak si všimnete napríklad:

  1. Nedostatok efektívnej komunikácie
  2. Omeškania pri doručovaní dokumentov
  3. Nedostatočná starostlivosť o tovar
  4. Nedodržanie prepravných opatrení

Na karte Dodávatelia môžete zmeniť stav spolupráce na „Pozastavené“. Týmto spôsobom zabezpečíte spoločnosť pred ďalšími transakciami s týmto dodávateľom..

Čo sa mení?

  1. Dodávateľ nebude dostávať žiadne dotazy (ak má spoločnosť pevnú trasu, je v niektorej z vašich skupín alebo by ju mohli odporučiť algoritmy Platformy Trans.eu)..
  2. Žiadny zo zamestnancov využívajúcich tieto služby nebude môcť uzatvárať transakcie na burze nákladov, kým nebude obnovená spolupráca.

Čo sa nemení?

  1. Naďalej budete môcť s dodávateľom komunikovať na komunikátore, ale dostanete správu o pozastavení spolupráce.

  1. Ponuky tejto spoločnosti budú viditeľné v databáze (v riadku ponuky bude názov spoločnosti označený červenou farbou), ale nebude možné ich prijať.

Obnovenie spolupráce

Spoluprácu môžete kedykoľvek obnoviť zmenou jej stavu na karte Dodávatelia. Týmto spôsobom sa okamžite obnoví možnosť uzatvárania transakcií s uvedenou spoločnosťou.

Každý zamestnanec vašej spoločnosti ako správca (administrátor) môže spoluprácu pozastaviť alebo obnoviť. Takéto práva môže pridať oprávnená osoba na karte Moja spoločnosť - zamestnanci..

Nezabudnite: 
- Pozastavujete spoluprácu s celou spoločnosťou, nie s jednotlivými ľuďmi. 
- Pozastavenie spolupráce znamená, že žiadny zamestnanec vašej spoločnosti nebude môcť uzatvárať transakcie, kým sa neobnoví spolupráca.
- Zmena stavu spolupráce sa dodávateľovi neoznámi.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)