(CargoON) Objednánateľ - Monitoring

Aktualizované 12/2/24 uverejnené Ania

Monitorovanie nákladných vozidiel sa stalo normou. Informácie o tom, kedy presne bude tovar dodaný na miesto vykládky, môžu mať pre odosielateľa veľký význam. Na novej Platforme Trans.eu teda existuje modul, ktorý vám umožňuje požiadať dodávateľa o zabezpečenie monitorovania.

Ako objednávateľ môžete požadovať od svojich subdodávateľov sledovanie nákladu a priamo z Platformy tiež skontrolovať, čo sa deje na trase.

Ako vytvoriť monitorovaciu úlohu

Ďalej sú uvedené tri možnosti:

 1. Monitorovaciu úlohu je možné vytvoriť manuálne - popis, ako na to:
 • kliknite na modul Monitoring v ľavej ponuke
 • kliknite na zelené tlačidlo „Vytvoriť nové“
 • vyplňte formulár
 • pomocou zeleného tlačidla „Vytvoriť úlohu“ ju pošlite dopravcovi a počkajte na rozhodnutie

 1. Monitorovacia úloha ako požiadavka v objednávke
 • kliknite na modul Monitoring v ľavej ponuke
 • ak bol náklad prijatý spolu so zhotoviteľom na Platforme, objednávka bola vytvorená automaticky, nájdete ju v zozname na karte Aktívne
 • vyplňte údaje v objednávke a na Platforme vyberte možnosť „Povinnosť monitorovania“
 • kliknite na zelené tlačidlo „Odoslať na prijatie“ a počkajte na rozhodnutie dopravcu (prijatie objednávky dopravcom s vyznačenou požiadavkou na sledovanie dopravcom automaticky spôsobí, že dopravca prijme úlohu monitorovania)

 1. Monitorovacia úloha po prijatí nákladu
 • kliknite na modul Monitoring v ponuke na ľavej strane 
 • prejdite na kartu Nové
 • ak bol náklad prijatý, nájdete v zozname novú úlohu - pošlite ju Dopravcovi

 • akonáhle je monitorovacia úloha odoslaná Dopravcovi, jej stav sa zmení na „Čaká na odpoveď“

 • ak dopravca odmietne monitorovaciu úlohu, presunie sa na kartu Archív so stavom odmietnutia. Kliknutím na riadok úlohy uvidíte dôvod pridaný dopravcom 

 • Stav „Pripravený na implementáciu“ znamená, že váš dopravca prijal úlohu monitorovania a vyplnil požadované údaje
 • V riadku úloh vidíte dátum a čas spustenia monitorovania

 • telematický signál zo zariadení súvisiacich s úlohou bude sprístupnený 30 minút pred jej začiatkom (čas zálohy je uvedený v konfigurácii spoločnosti a je možné ho nastaviť pre každú monitorovaciu úlohu zvlášť)
 • prejdite na kartu Aktívne a uvidíte nový stav úlohy: „Na ceste“

 • kliknutím na riadok úlohy zobrazíte podrobné informácie

Informácie o monitorovacej úlohe

Ak sa na trase stane čokoľvek neočakávané, dostanete výstrahu s popisom udalosti a tiež informácie o očakávanom meškaní. Podrobný zoznam udalostí môžete sledovať v novom okne. Poskytuje informácie o každej činnosti týkajúcej sa prepravy.

 • výstraha obsahuje popis udalosti, ako aj informácie o meškaní očakávanom vodičom 

 • dané upozornenie možno označiť ako prečítané pomocou oranžovej bodky

Pomocou aplikácie môže vodič potvrdiť:

 • príchod do zóny nakládky a vykládky - spolu s oznámením o ukončenej operácii dostanete informáciu o čase oznámenia a o polohe miesta, z ktorého bola správa odoslaná

 • po dokončení úlohy sa jej stav zmení na Dokončená a presunie sa na kartu Archív

Systém ukončí monitorovaciu úlohu a zastaví zdieľanie údajov o umiestnení zariadení používaných na sledovanie dopravy, keď:

 • vozidlo vstúpi do poslednej plánovanej vykladacej zóny a zostane tam určitý čas (30 minút) alebo keď odíde pred týmto časom
 • po 24 hodinách od plánovaného ukončenia prevádzky v poslednej vykladacej zóne nenájde systém na základe údajov o polohe vozidlo v tejto zóne, trvanie monitorovania sa automaticky predĺži o predpokladaný čas oneskorenia nahlásený vodič
 • dokončená monitorovacia úloha sa presunie na kartu Archív a tam si môžete kedykoľvek pozrieť jej priebeh

Vďaka možnosti sledovania nákladu má váš odosielateľ rýchly prístup k aktuálnym informáciám o tom, čo sa deje s nákladom, budete informovaní o možných oneskoreniach pri jej implementácii.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)