TfC Monitoring

Monitorovanie nákladných vozidiel je takmer normou. Nemožno sa čudovať, že zvýšená regulácia spaľovania, schopnosť rýchlo lokalizovať vozidlo, identifikovať vodičov a dodržiavať štýl jazdy, sú len niektoré z jeho výhod. Ďalším je zlepšenie spolupráce s klientom, a preto sa na novej platforme Trans.eu objavil modul, ktorý umožňuje efektívne zdieľanie informácií s vašimi dodávateľmi.

Aktualizované 18/2/21 uverejnené Ania

TfF Monitoring

Monitorovanie vozidla je už štandardom. Okrem umožnenia väčšej kontroly nad vozidlom a vodičom, ktorý ho riadi, zlepšuje spoluprácu s dodávateľom. Preto sa na novej Platforme Trans.eu objavil modul, ktorý vašim dodávateľom umožňuje efektívne zdieľať informácie o vozidle prepravujúcom náklad.

Aktualizované 18/2/21 uverejnené Szczepan

(TfS) Objednánateľ - Monitoring

Monitorovanie vozidla je už štandardom. Pre odosielateľa môžu byť veľmi dôležité informácie o tom, kedy presne sa tovar objaví pri vykládke. Preto sa na novej platforme Trans.eu objavil modul, vďaka ktorému môžete ľahko požiadať dodávateľa, aby neposkytoval monitorovanie.

Aktualizované 23/2/21 uverejnené Ania

Možnosť manuálne označiť operáciu ako vykonanú v bode trasy

Funkcia je pripravená pre potreby vybraných špedičných spoločností, ktoré napriek maximálnemu úsiliu nezaradia do procesu monitorovania svojich dopravcov, a preto musia svojim zákazníkom hlásiť plnenie svojich úloh.

Aktualizované 8/2/21 uverejnené Ania

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)