Autorizačný proces spoločnosti na Platforme Trans.eu

Aktualizované 24/7/24 uverejnené Małgorzata

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť našich používateľov musí vaša spoločnosť pred získaním prístupu na platformu Trans.eu podstúpiť proces autorizácie, t. j. overenie spoločnosti.

Overovanie povolení

  • Ak vaša spoločnosť poskytuje prepravné alebo špedičné služby, overíme, či má príslušné povolenia / licencie.
  • V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade veľkých korporátnych spoločností, je možné uplatniť individuálny spôsob autentifikácie spoločnosti.
Sme vám k dispozícii od pondelka do piatku medzi 8:00 a 16:00 .. Linka pomoci: (+421) 233 006 762

Prevod autorizácie

Prevod autorizácie je jedným z najpohodlnejších spôsobov overenia spoločnosti, ktorá žiada o prístup na platformu Trans.eu.

Na dokončenie prevodu vyberte požadovaný spôsob platby (v banke, kde máte vedený účet) a uskutočnite prevod 1 EUR. Po overení podrobností odosielateľa vám vrátime platbu na váš účet.


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)