História trás vozidiel a monitorovacie úlohy

Aktualizované 12/2/24 uverejnené Małgorzata

Vďaka službe registrácie údajov o polohe vozidla a vďaka vykonaným monitorovacím úlohám majú zamestnanci vašej spoločnosti prístup k historickým trasám vozidla (po celé obdobie, kedy bolo registrované vozidlo spojené s aktívnym telematickým zariadením) a monitorované prepravné úlohy vykonávané vybraným vozidlom z úrovne kontroly údajov o vozidle.

Ako funguje história trás na Platforme:

 • vyberte modul Flotila z ponuky vľavo
 • vyberte vozidlo zo zoznamu a kliknutím na značku prejdite do zobrazenia mapy

 • v histórii vyberte dátum ciest, ktoré vás zaujímajú
 • svoju voľbu potvrďte zeleným tlačidlom Zobraziť
 • máte dve možnosti:
 1. Všetky
 • podrobné informácie sú k dispozícii v zozname
 • vyberte dátum alebo čas, ktorý vás zaujíma
 • mapa zobrazí trasu, ktorú prešiel váš vodič, jednotlivé polohy zodpovedajú časovým intervalom, v ktorých bol k dispozícii signál zo zariadenia
 • mapa zobrazuje prerušenia v predloženej trase z dôvodu nedostatku informácií o polohe, napr. z dôvodu dočasnej straty lokalizačného signálu

 1. Monitorovacie úlohy
 • kliknutím na riadok úlohy zobrazíte podrobné informácie
 • trasa, ktorú prešiel váš vodič, sa zobrazí na mape
 • zo zoznamu môžete zvoliť konkrétne časové obdobie na zobrazenie histórie trasy

 • navyše odtiaľto môžete zobraziť podrobnosti úlohy


Bol tento materiál užitočný?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)