Създаване на нова заявка

Обновено 13/5/24 от Ania

За кого е тази функция?

Функцията е  достъпна за потребители на продуктовата линия CargoON и спедиция (TFF - Trans for Forwarders).

От тази статия ще научите как да създадете нова транспортна заявка, да създадете заявка за мултистоп и да асоциирате товар с място за товарене/разтоварване.

Създаване на нова заявка

 1. От менюто вляво изберете модул Заявки.
 2. Кликнете върху бутона Създаване на заявка.
 3. Попълнете формата за заявка.

  - Можете да изберете диапазон от дни, като максималната продължителност на една операция не може да надвишава 30 дни
  - Можете да изберете диапазон от часове за определен ден (00:00 - 23:30).

За да може контрагента да приеме Заявката, тя трябва да съдържа информация като:

 • Държава
 • Град
 • Пощенски код
 • Клиент
 • Срок за плащане
 • Тип каросерия
 • Капацитет
 • Валута
 • Цена
  За тип каросерия: самосвал, движещ се под и силоз, които са предназначени за превоз на насипни материали, можете да въведете цената за тон в условията на заявката. В транспортните детайли посочете единица (тон) и базата за разплащане.

 1. Когато попълните формата, натиснете бутона Създаване на заявка

Добавяне на следващи местоположения за мултистоп заявка

Мултитоп заявките не са налични за заявки с разплащане на тон.

Когато създавате нова поръчка, можете да посочите повече от едно място за товарене или разтоварване.

 1. Във формата за създаване на заявка попълнете полето за местоположение и след това щракнете върху бутона Добавяне на следващо местоположение.

 • Изгледът на местоположението ще се промени в списък, който е по-удобен за управление, когато искате да предоставите повече местоположения.
 1. Кликнете върху бутона Промяна, за да въведете или редактирате адреса.
  https://learning.trans.eu/wp-content/uploads/Nowa-architektura-Help-PL/Zlecenia/Dodanie-nowego-zlecenia/EN/06.-lista-tras-EN.png

 • Можете също да промените реда на местоположенията. За да направите това, щракнете върху стрелката нагоре/надолу вляво от всяко местоположение.
 • Ако искате да изтриете адрес, щракнете върху символа кръст.
 • Ако искате да добавите подробности за друго местоположение (след натискане на бутона Промяна), ще се отвори малък прозорец с полета относно товарене/разтоварване.

 • Тук можете да посочите дали спирането се отнася за товарене или разтоварване, да въведете адрес, да добавите допълнителна информация и да зададете товара и неговото тегло.

Ще можете да зададете товар, ако вече сте предоставили подробности за товара във формуляра. Изберете товар от списъка и го задайте за конкретно товарене/разтоварване.

 • Ако вече сте задали товар, ще видите информация за него, когато управлявате следващите товари.

Един товар може да бъде натоварен и разтоварен само веднъж.
 1. След публикуване на заявката, ще я намерите в списъка със заявки в раздел Активни. Кликнете върху избраната поръчка, за да отворите менюто с подробности за заявката.

Анулиране на заявката

И двете страни могат ръчно да анулират заявката по всяко време. Страната, която анулира заявката, трябва да посочи причината за анулирането.

Моля, имайте предвид, че анулирането на заявката не може да бъде отменено. Анулирането на потвърдена заявка е опит за едностранно прекратяване на договора за превоз, чиято възможност и ефект зависи от съдържанието на заявката и ще бъде записано в акаунтите на двете страни.
 1. За да отмените заявката, изберете я от списъка с текущи поръчки и отворете подробностите.
 2. След това щракнете върху Повече и изберете Отказ на заявката.
 3. Ще се появи диалогов прозорец с причините за анулиране на заявката. Моля, изберете подходящата опция. Дайте подробно обяснение, за да може другата страна да разбере подробните причини за вашето решение.
 • Отказаната заявка ще бъде автоматично прехвърлена в раздел Архив.

Всяка страна може да анулира заявката. Клиентът може да анулира и заявка, която е отхвърлена от превозвача. Вторият вариант е да редактирате условията на отхвърлената заявка и да я предложите отново на превозвача.Any party may cancel the order. The Client may also cancel an order that has been rejected by the carrier. The second option is to edit terms of the rejected order and re-propose it to the carrier.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)