Архивиране на товари

Обновено 10/4/24 от Jakub

Преместването на товари в Архив ви позволява да поддържате ред в основния списък с товари. Товарите, маркирани като архивирани, ще отидат в отделен раздел и списъкът им все още може да бъде прегледан. Списъкът е достъпен за всички потребители, които имат достъп до модула Товари.

Автоматично архивиране на товари

Офертите за товари, за които е изтекла дата им за товарене, се преместват автоматично в архив, процесът започва след полунощ в деня след датата на товарене.
 1. Изпратените товари автоматично ще се преместят в архив според статусът им:
 • прието - веднага след приемане на товара
 • завършено след времето на публикуване - когато никой не е подал оферта за превоз или когато е имало поне една оферта от превозвач, но издателят на превоза не е избрал нито една
 • завършено не е получена оферта - когато превозвач отхвърли оферта
 • завършено прекъсната публикация - когато публикуващият анулира/прекратява публикуването на товара

 1. Получените товари автоматично ще отидат в архив според статусът им:
 • прието - след приемане на предложение за товар, когато датата на разтоварване е изтекла
 • завършено - когато офертите за товар не са приети от публикуващият веднага след приключване на публикуването или отхвърлянето
 • отхвърлено - от превозвача веднага след отхвърляне на оферта за превоз

Ръчно архивиране на товари е възможно за следните оферти:

изпратен, с край на публикацията, със статус "Избери превозвач" (но само когато публикуването на офертата приключи)

получен, които са били приети

Как да архивирам товар ръчно?

 1. В списъка за товари:
 • задръжте мишката върху даден товар
 • допълнителните опции са налични вдясно до колоната за датата на публикуване
 • изберете Архив, товарите ще бъдат незабавно преместени в раздела Архив

 1. В детайлите на офертата за превоз:
 • кликнете върху даден товар
 • изберете Повече и след това Архив, товарът ще бъде незабавно преместен в раздела Архив

Търсене на архивирани товари

Списъкът на архивираните товари е разделен на изпратени и получени товари. За всеки от тях имате различни опции за търсене и разглеждане на офертите.

 1. С помощта на търсачката

Позволява ви да търсите информация по място, превозвач, номер на товара.

 1. Търсене чрез филтри

Филтрирането на списъка ще ви помогне да намерите конкретна и по-точна информация.

 • килнете върху Филтри
 • изберете критерии за търсене
 • кликнете върху Покажи резултати

Търсене на изпратени товари по резултат от публикуването за Изпълнителя

 • приети - когато офертата за товар е приета от превозвача
 • товарът е отменен - когато лицето, публикуващо офертата за товар, я отмени или прекъсне нейното публикуване
 • няма избрана оферта - когато издателят е получил поне една оферта от превозвач, но не е избрал нито една
 • Няма оферти - когато никой не е направил оферта за товара

Търсене на получени товари чрез резултат от преговорите:

 • приети - когато офертата за товар е приета
 • затворен - когато никой не е направил оферта за товара
 • отказан - когато офертата за товар е отказана


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)