Архивиране на товари

Обновено 17/10/21 от Ania

Преместването на товари в Архив ви позволява да поддържате ред в основния списък с товари. Списъкът веднага става по-ясен и по-лесен за разглеждане. Ненужните оферти се прехвърлят в Архив - без притеснения, те все още ще бъдат под ръка.

Архив - с няколко думи

Товарите, маркирани като архивни, биват преместени в Архив - този списък може да се разглежда и е достъпен за всички потребители, които имат достъп до модул Товари.

Всички товари попадат в раздел Архив, ако:

  1. датата на последното място на разтоварване е изтекла - товарът ще бъде архивиран автоматично
  2. публикацията е завършена - ще бъде възможно ръчно архивиране

Списъкът в Архив може да се разглежда и сортира свободно.

Възможно е също да публикувате отново архивираната оферта - просто използвайте опцията „Копирайте товара“. Копие от товара ще се появи в списъка с активни товари.

Как работи?

Правилата за архивиране на оферти варират в зависимост от метода на архивиране:

  1. При ръчно архивиране:
  • опцията за архивиране е достъпна в прозореца с подробности за товара от бутона „Повече“'
  • оферти със завършена публикация (със статус „Търси отново“ или „Изберете превозвач“), веднага след като щракнете върху опцията за архивиране, ще бъде прехвърлен в архив:
  • за товари с активни оферти, първо трябва да анулирате публикацията (всички преговори ще приключат, изпълнителите ще бъдат уведомени за оттеглянето), след което изберете опцията за архививане.

Стъпка 1 - Анулиране на товара с активни оферти (превозвач е изпратил предложение за цена):

Стъпка 2 - Потвърждение анулирането на товар:

Стъпка 3 - Товарът ще промени статуса си на „Търси отново“, превозвачите ще получат информация за анулирането (статус„Завършени“ в раздел „Офертите на превозвачите потвърждават това). Сега можете да прехвърлите този товар в Архив:

  1. При автоматично архивиране:
  • ако товарът бъде приет, той ще бъде автоматично прехвърлен в архив след датата на последното разтоварване. По-нататъшният процес на обслужване ще продължи (издаване на заявка, мониторинг и т.н.),
  • ако товарът е публикуван (получени са оферти, но нито една не е избрана), след публикуване и след датата на последното разтоварване, товарът ще бъде автоматично прехвърлен в Архив и всички оферти ще бъдат отхвърлени.

Моля, обърнете внимание: автоматичното архивиране в момента е изключено. Всички товари могат да бъдат архивирани ръчно.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)