Импортиране на товари от CSV файл

Обновено 9/8/22 от Anna

Има възможност за импортиране на CSV файл в Платформата, благодарение на което можете бързо да добавите много оферти към борсата.

Важно!
1. Подгответе файл с оферти, като спазвате реда на колоните.
2. След като данните бъдат въведени, запишете файла в CSV формат със следните настройки: Кодиране: UTF-8, Разделител:, (запетая)
Маркиране на текстово поле: „” (текст, заключен в кавички).

Стъпка 1

Стъпка 2

Добавете CSV файла към платформата Trans.eu.

Изберете модула Freights от менюто вляво и щракнете върху Импортиране на товари.

Помнете
Не е възможно да добавите един и същ CSV файл няколко пъти.
Използването на функцията e в противоречие с разпоредбите (например дублиране на оферти) може да доведе до оттегляне на възможността за импортиране на оферти.

  1. Импортиране на файл - добавете подготвения CSV файл и щракнете върху Напред.

  1. Всички подробности са налични в резюмето за импортиране.

Пример 1

Всички товари ще бъдат импортирани. Щракнете върху Напред, за да преминете към Параметри за публикуване.

Пример 2

Ще бъдат импортирани само разпознатите товари, в таблицата ще видите информация за кой от товарите е възникнала грешка.

Можете да се върнете към предишната стъпка, да коригирате файла и да го добавите отново или да щракнете върху Напред, за да преминете към Параметри за публикуване.

  1. Изберете параметри за публикуване, попълнете датата на плащане, видимост на офертата и лица за контакт и щракнете върху бутона Импортиране на товар.

  • Статуса на импортирането ще бъде видим в Платформата

  • Всички известия са достъпни под иконата звънец

  • След като импортирането приключи, ще получите известие

  • и в резюме

Пример 3

Никакви товари няма да бъдат импортирани. Проверете файла си и опитайте отново.

Пример 4

Невалиден файлов формат. Проверете файла си и опитайте отново.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)