Импортиране на товари от CSV файл

Обновено 5/4/24 от Jakub

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за всички потребители на платформа Trans.eu и CargoON.

От тази статия ще научите:

 • как да качвате CSV файл в платформа Trans.eu

Качване на CSV файл в платформа Trans.eu

Кликнете върху стрелката до бутона Добавете товар и изберете Импортиране на товари от CSV.

 1. Вижте как да подготвите CSV файл. След това изтеглете шаблона и подгответе файла според инструкциите.

Важно!

- Следвайте реда на колоните, когато подготвяте файла
Въведете данните в отделни колони; ако добавяте оферта за няколко типа каросерии (максимум пет), използвайте запетая между данните, напр. 1,2,3
Въведете всички необходими данни (неотбелязани като незадължителни в инструкциите)
Въведете правилния формат за дата и час ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ (или задайте форматирането като текст
Запазете файла с UTF-8 кодиране в зависимост от системата, която използвате.

Как да запишете файл с UTF-8 кодиране в зависимост от системата, която използвате.

LibreOffice
1. Изберете Запазване на файла като, след това въведете името му и се уверете, че типът му е зададен като Text CSV
2. Отметнете Редактиране на настройките на филтъра и запазете
3. Когато получите съобщение: „Потвърдете файловия формат“, изберете Използване на формат Text CSV
4. В прозореца за експортиране на текстов файл изберете набор от знаци Unicode (UTF-8), разделител (, - запетая), разделител (" - кавички) и щракнете върху OK
Excel
1. В отворения файл изберете Запиши като и въведете име на файл
2. След това щракнете върху Инструменти и изберете Уеб опции от списъка
3. Отидете в раздел Кодиране
4. Запазете този документ като: изберете Unicode (UTF-8) от списъка и щракнете върху OK
Google Sheets
UTF-8 кодирането е зададено по подразбиране

 1. Добавете подготвения CSV файл и щракнете Нататък.
Всички подробности са налични в обобщението на импорта.
 • Пример 1

 1. Всички товари ще бъдат импортирани. Щракнете върху Нататък, за да продължите към Параметри за публикуване.

 • Пример 2

 1. Ще бъдат импортирани само разпознати товари. В таблицата ще видите информация за кой от товарите е възникнала грешката. Можете да се върнете към предишната стъпка, да коригирате файла и да го качите отново или да щракнете върху Нататък, за да продължите към Параметри за публикуване.
 1. Попълнете Дата на плащане, Видимост на офертата и Лица за контакт, след което щракнете върху бутона Импортиране на товари.

Можете да публикувате товари от CSV файл в автоматични правила. Изберете Автоматични правила и Импортиране на товари.

Статусът на импортиране се вижда на Платформата.

Всички известия са достъпни под иконата на камбанка.

След като импортирането приключи, ще получите известие.

И обобщение.

 • Пример 3

 1. Товарите няма да бъдат импортирани. Проверете файла си и опитайте отново.

 • Пример 4

 1. Невалиден файлов формат. Проверете файла си и опитайте отново.

Запомнете!

- Не е възможно да качите един и същ CSV файл няколко пъти.
- Всяко използване на функцията в противоречие с разпоредбите (напр. дублиране на оферти) може да доведе до оттегляне на възможността за импортиране на оферти.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)