Импортиране на товари от CSV файл

Обновено 19/1/23 от Anna

От тази статия ще научите как да:

 • добавите CSV файл в платформата Trans.eu

Добавяне на CSV файл в платформата Trans.eu

Изберете модул Товари от менюто вляво и щракнете върху Импортиране на товари.

 1. Вижте как да проготвите CSV файл. След това свалете шаблона и пригответе вашия файл според инструкциите.
Важно!
- Подгответе файл с оферти, като спазвате реда на колоните.
- Въведете данните в различни колони; когато добявете оферта за различни коросерии (максимум пет), използвайте запетая между данните, например 1, 2, 3.
- Въведете всички необходими данни (немаркирани като опция в инструкциите)
- Въведете коректни дати и часови формат ДД.ММ.ГГГ ЧЧ.ММ (или задайте форматирането като текст)
- Запазете файла с UTF-8 кодиране в зависимост от системата, която използвате.

Как да запазите файл с кодиране UTF-8, в зависимост от използваната система
Libre Office
1. Изберете Запази като, след това въведете име на файла и се уверете, че типа е зададен като Text CSV.
2. Отметнете редактиране настройките на филтъра и запазете.
3. Ако получите известие „Потвърждаване на файловия формат“, изберете Използване на текстов CSV формат.
4. В прозореца за експортиране на текстов файл изберете набор от знаци Unicode (UTF-8), разделител (, - запетая), разделител (" - кафички) и щракнете върху OK.

Excel
1. В отворен файл, изберете Запази като и въведете име на файла.
2. След това щракнете върху Инструменти и изберете Уеб опции от списъка.
3. Отидете в раздел Кодиране.
4. Запазете този документ като: изберете Unicode (UTF-8) от списъка и щракнете върху OK.

Details
UTF-8 кодирането е зададено по подразбиране

 1. Добавете подготвения CSV файл и след това щракнете Напред.
Всички подробности са налични в резюмето на импорта.

 • Пример 1
 1. Всички товари ще бъдат импортирани. Щракнете върху Напред, за да преминете към Параметри за публикуване.
 • Пример 2
 1. Ще бъдат импортирани само разпознатите товари, в таблицата ще видите информация за кой от товарите е възникнала грешка. Можете да се върнете към предишната стъпка, да коригирате файла и да го добавите отново или да щракнете върху Напред, за да преминете към Параметри за публикуване.

 1. Попълнете датата на плащане, видимост на офертата и лица за контакт и щракнете върху бутона Импортиране на товар.

Можете да публикувате товари от CSV файл в автоматични правила. Изберете Автоматични правила и Импортиране на товари.
Статуса на импортирането ще бъде видим в Платформата

Всички известия са достъпни под иконата звънец.

След като импортирането приключи, ще получите известие.

Както и обобщение.

 • Пример 3
 1. Никакви товари няма да бъдат импортирани. Проверете файла си и опитайте отново.

 • Пример 4
 1. Невалиден файлов формат. Проверете файла си и опитайте отново.

Запомнете!
- Не е възможно да добавите и същ CSV файл няколко пъти.
- Използването на функцията в противоречие с разпоредбите (напр. дублиране на оферти) може да доведе до оттегляне на възможността за импортиране на оферти.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)