Преговори и приемане на оферти в Месинджър от страна на превозвача

Обновено 1/6/23 от Małgorzata

От тази статия ще научите:

- как да предложите и договорите цена

- как товародателят може да реагира на вашата оферта

- как да приемете или отхвърлите оферта

- как да оттеглите оферта

Сключването на транзакции в платформата е много важно, тъй като позволява на двете страни да оценят своя партньор. Положителните оценки изграждат конкурентно предимство и имидж на надеждна компания. В тази статия ще научите как бързо да извършвате транзакции през Месинджър и да пестите време.

За да изпратите предложение за цена, да преговаряте или да приемете оферта в Месинджъра:

 • в таблицата с оферти, на борсата за товари, щракнете върху иконата под формата на "облак“ до офертата, която ви интересува
 • кликнете на зеления бутон "Приемете офертата"

 • въведете сума, за която можете да предоставите транспортна услуга и кликнете върху "Изпратете оферта"

На това място можете също да промените валутата, в която искате да бъдете таксувани за транспортната услуга.
 • всеки път след изпращане на ценово предложение, времето на валидността му се измерва със синя линия. Офертата, която сте направили, е валидна за 15 минути.

Обърнете внимание! Това е времето, за което блокирате способността на служителите на вашата компания да преговарят или приемат тази конкретна оферта в Месинджър.
Офертите, подадени към превозвачи от модул Товари, също са валидни 15 минути.

Запомнете! Изпращането на ценова оферта или текущите преговори временно блокират възможността за разговор в диалоговия прозорец в Месинджъра. Възстановяването на възможността за кореспонденция ще се появи, когато:
- офертата е приета
- офертата е оттеглена
- офертата е отхвърлена
- получили сте системно съобщение, че на вашата оферта не е отговорено

След изпращане на ценовото предложение е време за отговор от страна на товародател. Ще бъдете информирани за неговото решение чрез известие или в прозореца за разговор, където ще се появи съответното съобщение.

Когато товародателят получи предложението ви, той може да направи следното:

 1. да започне преговори

Това е моментът, в който можете да приемете предложенията на товародателите, като кликнете върху "Приемам" или продължите да преговаряте. За да направите това:

 • кликнете върху прозореца с цената, предложена от товародателя
 • премахнете посочената стойност
 • въведете вашето предложение за цена
 • кликнете върху "Преговаряне"

Запомнете! Опцията "Преговаряне" ще се появи само когато промените сумата, предложена от товародателя.
 1. да приеме офертата, предложена от вас

Преговорите, които в края водят до приемане на транзакцията, могат да бъдат много дълги, а по този начин можете да се върнете към цялата им история по всяко време. За да направите това:

 • Кликнете върху зеления маркер, потвърждаващ приемането на транзакцията

 1. да откаже вашата оферта

Запомнете! Тази опция не означава, че преговорите с този потребител са окончателно приключени, а само това конкретно ценово предложение е отхвърлено. Следователно и двете страни могат да подновят преговорите по всяко време
 1. да остави вашата оферта без отговор
Обърнете внимание! Ако няма реакция от товародателя, съобщението по-долу ще се появи автоматично 15 минути след вашата оферта. Това ще отблокира възможността на друг служител от вашата компания да договори или приеме офертата. Ще получите подобно съобщение, ако товародателят избере друг превозвач.

След като изпратите вашата оферта, можете да я оттеглите по всяко време. За целта:

 • За да оттеглите офертата, кликнете върху "Оттегляне на офертата"

След като оттеглите офертата си, можете да изпратите нова.
Запомнете!

Модул Товари:
- се споделя с други служители от вашата компания;
- е място, където се записват всички предложения за цени, предoставени от вас и вашите колеги, както и текущи преговори.

Поради пълната прозрачност в тази област, при други лица в компанията, които са блокирали възможността за водене на преговори, в модула Товари, в прозореца с подробности, ще е достъпна информация за това, кой от тяхната компания в момента договаря дадена оферта.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)