Преговори и приемане на оферти в Месинджър от страна на превозвача

Обновено 9/7/24 от Małgorzata

За кого е тази функция?

Фунцкията е достъпна за потребителите на продуктовата линия за превозвачи (TFC - Trans for Carriers) и спедитори (TFF - Trans for Forwarders).

От тази статия ще научите:

  • как да предложите и преговаряте за цена
  • възможни отговори от страна на оферента по ваша оферта
  • как да предложите, отхвърлите или оттеглите оферта

За да изпратите предложение за цена, да преговаряте или да приемете оферта в Месинджър - отидете на модул Търси товари. В таблицата с оферти щракнете върху иконата с балонче до конкретна оферта, за да отворите прозореца на месинджъра.

Как да предложите цена

В месинджъра:

  1. Кликнете върху зеления бутон "Предложете цена".
  2. Въведете сумата, за която сте готови да предоставите транспортната услуга, след което кликнете "Изпратете".
Тук можете също така да промените валутата, в която желаете заплащане на предоставяне на транспортната услуга.
  1. Изпратената от вас оферта чака приемане.

Забележка: през това време други хора от вашата фирма също могат да преговарят за тази оферта - щракнете върху иконата на часовник с брояча, за да проверите други преговори.

Офертата, за която преговаряте, се премества в раздел В процес на преговори и наблюдавани в модул Търси товари.

Как може да отговори поръчителя

Ще видите информация за решението като известие, както и в прозореца за разговор, където ще се покаже съответното съобщение. След получаване на вашата оферта, поръчителят има следните възможности:

  • да приеме подадената от вас оферта

Информация за приемането на вашата оферта ще бъде показана в месинджъра.

Ако вашата оферта или офертата на друго лице от вашата фирма е приета, ще я намерите в раздел Приети в модул Търси товари.

Можете да се върнете към историята на преговорите по всяко време, като просто щракнете върху иконата на часовника с брояча.

  • да преговаря по подадената от вас оферта

В месинджъра ще получите съобщение за нова ценова оферта.

  • да откаже вашата оферта

Съобщение в месинджъра ще покаже, че тази ценова оферта е отхвърлена. И двете страни могат да подновят преговорите.

Няма да има възможност за отправяне на друга оферта, ако поръчителя:
- прекрати преговорите с вас,
- изберете офертата на друг превозвач,
- прекрати публикацията на офертата.

Ако преговорите не са успешни - офертата отива в раздел Архив в модул Търси товари.

Как да приемете оферта

Натиснете бутона Приемам, за да се съгласите с офертата на поръчителя.

Когато приемете цената, поръчителят може да я приеме, да я отхвърли или да продължи договарянето на цената.

Ако поръчителят приеме вашата оферта, ще видите следното съобщение:

Как да отхвърлите оферта

Щракнете върху бутона Отказ, за да откажете офертата, направена от поръчителя.

Отхвърлянето на офертата не означава окончателен край на преговорите, а просто отхвърляне на тази конкретна ценова оферта. И двете страни могат да подновят преговорите.

Как да преговаряте за оферта

Кликнете върху прозореца с предложената от поръчителя цена, изтрийте посочената стойност и въведете вашето ценово предложение. Щракнете върху бутона Изпратете.

Опцията "Изпратете" се появява само ако промените сумата, предложена от събеседника.

Как да оттеглите офертата си

За да промените или оттеглите оферта, която сте изпратили, щракнете върху Вижте вашата оферта и след това върху Оттегляне на офертата. Можете да направите това, докато поръчителят не приеме предложението.

След като оттеглите офертата си, можете да изпратите друга.

История на преговорите

За да видите историята на преговорите, отворете месинджъра в темата на разговор за конкретна оферта и щракнете върху иконата на часовника.

Ще се визуализират два раздела:

1. Мои - тук ще намерите всичките си преговори. Щракнете върху иконата на часовник, за да видите подробния напредък на вашите преговори.

2. Други - тук ще намерите преговорите на други лица от вашата фирма.

Запомнете!
След като офертата бъде приета, договорените условия са публично достъпни за служителите на вашата фирма. Всички останали оферти, подадени от други неспечелили участници, остават:
- частни: за оферти, публикувани на публични и частни борси за товари,
- публични: за оферти, публикувани в групи.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)