Ръководство за резервации за охранител

Обновено 11/6/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за потребители на продуктовата линия CargoON, които имат достъп до модул Графици с назначена роля Охранител.

Инструкциите по-долу се фокусират върху най-важните функции за потребителя, действащ като охранител. Те ще ви предоставят информация:

 • как да намерите необходимия склад
 • как да намерите резервация
 • как да промените статуса на резервацията
 • какви са статусите на резервациите

Катo потребител с роля на Охранител, вие можете:
- да преглеждате списъка с резервации,
- да потвърдете, че данните съответстват на резервацията,
- да отбележите пристигането и напускането на обекта,
- да откажете разтоварването,
- да добавите допълнителни бележки.

Изберете необходимия склад

За да проверите наличността на управлявания склад:

 1. Изберете модул Графици.

 1. Разширете списъка с управлявани складове и изберете този, който искате да видите. В списъка ще се покажат само складовете, до които имате достъп.

Съвет
Можете да разглеждате няколко склада едновременно, като дублирате прозореца на екрана на браузъра.

Щракнете с десния бутон върху раздела на браузъра > изберете Дубликат

Променете изгледа на списъка с резервации

В модула Dock Scheduler щракнете върху бутона Промяна на изгледа и изберете един от следните изгледи:

 • График на резервации,
 • Списък с резервации,
 • Времеви интервали.

Намерете резервация по регистрационния номер на автомобила

Ако искате да намерите резервация, като използвате само регистрационен номер на превозно средство, въведете номера в полето за търсене в горната част на прозореца. Списъкът с резултати от търсенето ще покаже резервацията, която търсите.

Търсене и филтриране на резервации

Има два начина за търсене на резервации:

 1. Кликнете върху бутона филтри и в появилия се прозорец въведете параметъра, по който искате да намерите дадена резервация. Можете да търсите резервацията, като въведете например: дата, час, статус на резервацията. Кликнете върху Показване на резултатите.

 1. Можете да използвате бързо филтриране по статус на резервацията.
  Кликнете върху избрания статус. В посочения статус ще се появи резервацията.
  Можете да изберете повече от един статус наведнъж.

Промяна на статуса на резервация

 1. Кликнете върху резервацията, която искате да промените.

 1. Можете да промените статуса в детайлите на резервацията.

Охранителят отбелязва пристигането и напускането на мястото на операцията.

Описание на статусите на резервациите

Една резервация може да има един от следните статуси:

Предварителна резервация - Потребителят е потвърдил часа на операцията, но не е попълнил данните за превозното средство и водача.

Потвърдено - След въвеждане на данните за автомобила и водача статусът се променя автоматично.

Изчакване - След като охранителят потвърди пристигането в системата.

В процес на товарене - Складът започва процеса на товарене или разтоварване. Това е посочено в системата.

В процес на разтоварване - Складът започва процеса на товарене или разтоварване. Това е посочено в системата.

Натоварен - След като операторът на склада щракне върху Край на товаренето, статуса се променя на Натоварен.

Разтоварен - След като операторът на склада щракне Край на разтоварването, статуса се променя на Разтоварен.

Заминаване - Охранителят потвърждава тръгването на автомобила в системата („Потвърждение на тръгване“).

Не е натоварен - Автоматичният статус отчита ненатоварените автомобили в края на работния ден.

Не е разтоварен - Автоматичният статус отчита автомобилите, които не са разтоварени в края на работния ден.

Отказ от товарене - Статус, задаван ръчно от охранителя или складовия персонал.

Без превозно средство - Превозното средство не е пристигнало в склада, автоматично актуализиран статус в края на деня.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)