Доклад - Carrier On Time (Dock Scheduler)

Обновено 9/5/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителен продукт: Business Intelligence Reports и имат достъп до Dock Scheduler.

Отчетите са видими за избрани потребители, посочени от фирмата, заявила достъп.

Научете повече за BI Reports.

Въз основа на данни от доклада Carrier On Time:

 • ще проверите точността на вашите подизпълнители,
 • ще можете да повлияете върху подобряването на сътрудничеството с подизпълнители,
 • ще подобрите ефективността на склада,
 • ще можете да наградите най-точните превозвачи.

Упътване в доклад Carrier On Time

За да отидете на отчета, щракнете върху модул BI доклади и след това изберете раздел Carrier On Time.

Докладът се състои от 8 основни функции:

 1. Диапазон от дати - определя времевия обхват.
 2. Времеви диапазон на забавяне (мин) - параметър, който определя времето на приетото забавяне.
 3. % брой операции във времето - графика, представяща складови данни за определен ден.
 4. Общ брой операции - кръгова диаграма, показваща общия брой на всички операции.
 5. Брой оперативни закъснения във времеви диапазон (мин) - графиката показва броя на закъсненията в определен времеви диапазон.
 6. % от операциите на превозвачи - общият брой операции, извършени от определен превозвач.
 7. Общ брой операции по склад - списък на всички операции, показващ общия им брой, както и забавени и изпълнени операции в дадени складове.
 8. Разпределение на операциите във времето по превозвач - преглед на операциите на ден, категоризирани по превозвач.

Докладът се основава на данни, получени от модул Dock Scheduler.

Точността и закъсненията на подизпълнителите се определят въз основа на планираните часове на резервация спрямо реалните часове на пристигане в склада.

Диапазон от дати

Информация за времевия диапазон на представените данни. Можете да посочите времевия диапазон с помощта на филтри - ние го описваме по-долу.

Времеви диапазон на забавяне (мин.)

Параметър, който ви позволява да укажете времето на приетото забавяне.

 • можете да зададете времето на забавяне с помощта на плъзгач или стрелки,
 • минималният диапазон е 1 минута,
 • максималният обхват е 20 минути,
 • времето на забавяне, което посочите в този раздел, ще се прилага за всички диаграми в доклада.

В примера приетото време на забавяне е 11 минути. Това означава, че превозвач със закъснение по-малко от 11 минути по конкретна операция (напр. пристига в склада 7 минути след зададения час) няма да бъде маркиран като закъснял.

% брой операции във времето

Тази част от доклада представя данни за конкретен ден в конкретен склад:

 • общия брой на всички операции (показан от височината на лентата),
 • общ брой забавени операции (кафява част на лентата),
 • общ брой операции, извършени навреме (сивата част на лентата),
 • общ брой резервации, които не са осъществени поради липса на превозно средство (тъмно синя част на лентата),
 • процент закъснения (показан от жълтата линия).

На резервация се дава статус на забавяне, когато превозвачът пристигне на мястото на склада след планираното време за резервация. Тези данни идват директно от модула Графици (Dock Scheduler).

% общ брой операции

Кръговата диаграма показва сумата от всички операции.

 • процентът от общия брой резервации със статус на липсващо превозно средство е маркиран  в тъмносиньо. Това са резервации, които не са се състояли, защото превозното средство не е пристигнало в склада,
 • процент от общия брой операции по време, маркиран в сиво,
 • процент от общия брой отложени операции, маркирани с кафяво.

Брой забавяния на операцията във времеви диапазон (мин.)

Графиката показва броя на закъсненията във времевите диапазони, които се определят от параметъра Времеви диапазон на забавяне (мин).

В този пример Интервалът от време на забавяне (мин) е 11 минути. Диаграмата показва колко закъснения са настъпили между 11 и 20 минути, колко са настъпили между 21 и 30 минути и т.н.

Стълбовете в диаграмата са разделени. Всяка част отговаря на превозвач. Интензитетът на цвета в част от лентата показва броя на закъсненията на превозвача. Колкото по-интензивен е цветът, толкова повече забавяния.

След като задържите курсора на мишката над колоната, ще видите подсказка с информация като име на превозвача, брой операции и диапазон на забавяне.

% от работата за превозвачи

Изгледът представя общия брой извършени операции от даден превозвач и тяхната точност:

 • в тъмносинята част на лентата, броя на резервациите, при които превозното средство не е пристигнало в склада,
 • в кафявата част на лентата броят на забавените операции,
 • в сивата част на лентата, броя на операциите, извършени навреме,
 • до визуализацията, процентът на извършените навреме операции (напр. 80% от операциите на даден превозвач са извършени навреме).

Данните представят общия брой резервации, които са били забавени или изпълнени навреме, като са посочени конкретни подизпълнители. Те са подредени в низходящ ред според броя на операциите - кафявата част на диаграмата се отнася за броя на забавените операции, сивата част - за извършените навреме. Процентът съответства на броя резервации, изпълнени навреме.

Други превозвачи (решения с връзка) се отнася за резервации, изпратени чрез външна връзка. Резервациите, изпратени чрез външна връзка, са решение, предназначено за подизпълнители извън общността на Trans.eu.

Общ брой операции

Списък с общия брой операции (товарене/разтоварване) във всички ваши складове:

 • Колона със закъснения (кафяво) - брой забавени резервации.
 • Колона, предсавяща извършените навреме (сиво) - брой резервации, които са изпъленени навреме.
 • Колона с неявили се превозни средства - броят на резервациите, които не са извършени, защото превозното средство липсва.
 • Колона с обща сума (бяло) - сумата от всички резервации. Данните са сортирани в низходящ ред.

Можете да скриете този раздел от доклада. За да направите това, щракнете върху иконата с 4 квадрата.

Разпределение на операциите във времето по превозвач

Това е най-подробният изглед в целия доклад. Той представя операциите, извършени в определен ден за превозвач. Можете да идентифицирате операцията по нейния референтен номер. Операциите са маркирани в:

 • сиво - операцията е извършена навреме,
 • тъмно синьо - резервация, която не е осъществена поради липса на превозно средство,
 • кафяво - забавена операция.

Филтриране

Щракнете върху символа за филтър вдясно, за да отворите настройките на филтъра Carrier On Time.

В настройките за филтриране можете:

 • задайте диапазона от време на операцията, който да се показва - Дата на операцията,
 • изберете склад/складове, за които да се представят данните - Warehouse_name,s
 • изберете конкретното място/места в склада, напр., Рампа 1 - - Ramp id,
 • изберете името на превозвача/превозвачите, чиято точност искате да анализирате - Carrier name.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)