Архив на разговорите

Обновено 8/7/24 от Jakub

От тази статия ще научите как да:

  • търсите разговор в архива
  • експортирате разговор в PDF файл

Търсене на разговори в архива

Възможно е да се върнете към архивиран разговор, съдържащ информация, която ви интересува.

  1. Архивът на разговорите може да бъде намерен на две места:

  • В месинджъра изберете Контакти (икона в менюто на месинджъра). Намерете човека, с когото сте разговаряли, и щракнете върху трите точки. След това изберете Архив на разговорите

  1. Щракнете върху ОПЦИИ ЗА ТЪРСЕНЕ. Това ще ви позволи да търсите разговори по име на човек (фамилия, име на фирма) или по избрана дата на провеждане на разговора.

  1. Изберете бутона Търси.

Можете да търсите разговор, като изберете Всички контекстни групи.

Експортиране на разговор в PDF файл

Можете да изтеглите архивиран разговор и да го запазите като PDF файл.

  1. След като изберете разговора за изтегляне, щракнете върху ЕКСПОРТ В PDF.

  1. Задайте период от време и потвърдете с бутона Генериране на файл.

Ще се появи информация за генерирането на файла.

  1. Генерираният файл може да бъде намерен в известията.
  1. В маркираната зона можете да изтеглите PDF файла с архивирания разговор.

Изтеглянето на архива на разговорите може да отнеме до няколко минути в зависимост от размера на файла.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)