Получени оценки

Обновено 12/7/24 от Jakub

При сключване на транзакция в Платформата, т.е. товарът е приет, можете да оцените вашия контрагент и обратно.

Получени оценки

В модул Оценки и препоръки отидете в раздел Моите оценки, където можете да видите как сте били оценени от контрагентите, с които имате сключени сделки.

Изберете роли: като клиент, за да видите оценки

Изберете роли: като контрагент, за да видите оценки

Можете да отговорите веднъж на дадената оценка.You can respond once to the rating given.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)