Покани за Частна борса с CSV файл

Обновено 26/3/24 от Małgorzata

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за потребители на спедиторската продуктова линия (TFF - Trans for Forwarders) и CargoON с ролята на Aдминистратор и разрешения: пълен достъп.

От тази статия ще научите как да изпращате групови покани към основната и брандирана частна борса.

 1. Отидете в модул Контрагенти -> Частна борса.
Можете също така да изпращате покани до Branded Private Exchange, ако вашата фирма има достъп до нея. За да направите това, в модул „Контрагенти“ отидете в раздел Branded Private Exchange (с вашето собствено име на борсата).
 1. В горния десен ъгъл изберете Изпрати покана -> Изпрати повече покани с CSV.

 1. Щракнете върху Изтегляне на шаблона. Изтеглянето на .csv файла ще започне.

 1. Отворете изтегления шаблон. Първите три елемента ще служат като модел при попълване на шаблона.
 2. Във всеки ред въведете данните за поканените фирми. Задължителните колони включват:In each line, enter the details of the invited companies. Mandatory columns include:
 • потребителИме (A),
 • потребителФамилия (B),
 • потребиелЕзик (C),
 • потребителИмейл (D),
 • фирмаИме (F),
 • фирмаДържава (G),
 • фирмаДДС (H), или алтернативно фирмаИдентификационенТип (I) + фирмаИдентификационенНомер (J).
Ако поканата трябва да бъде изпратена и чрез SMS, въведете телефонния номер в колоната потребителМобиленНомер (E) (включително кода на държавата без нули в началото, напр. Германия: 49).

 1. Запазете попълнения файл на вашия компютър.
 2. Върнете се в платформата и в прозореца Поканете фирми към Вашата частна борса прикачете записания файл.
Правилно импортираните данни се маркират със статус Разпознато.
 • Неправилно въведените данни ще бъдат отбелязани с удивителен знак.
 • За да коригирате неправилно въведени стойности, изберете филтъра Показване само на неправилно импортирани фирми.
Въпреки че някои от импортираните елементи имат грешки, все още можете да изпращате покани до фирми, чиито данни са разпознати правилно.

 1. Щракнете върху Изпращане на покани.

 1. Ще се появи резюмето за изпращане на поканата.
Можете да проследявате статуса на поканите в модул Контрагенти в раздел Изпратени покани.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)