Форми на разплащане

Обновено 6/11/23 от Costin Neagu

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за всички потребители на Trans for Forwarders и CargoON.

От тази статия ще научите как да:

 • как да добавите оферта за товар с плащане на тон
 • как да добавите оферта за товар с плащане за цялата транспортна услуга

Плащането на транспортната услуга на базата на теглото на изпратения товар е най-популярният метод за разплащане за товари в логистиката на насипни товари.

Плащане на тон:
- за товари, определени от мястото на товарене и разтоварване, без междинни операции по товарене или разтоварване
- за товари с максимум едно товарене, които могат да се транспортират с каросерии, предназначени за превоз на насипни материали: самосвал, движещ се под, силоз

Изборът на тон като единица за плащане ви позволява да посочите единична ставка за тон и да определите разплащателната основа, която в зависимост от условията на поръчката ще бъде теглото при товарене или разтоварване. По време на целия процес платформата поддържа потребители (както оференти на оферти, така и договарящи превозвачи), които въвеждат тарифи за тон, за да изчислят приблизителна цена за пълен курс въз основа на декларираното тегло или капацитет на товара.
Платформата помага на клиентите през целия процес end2end, от получаване на оферти за превоз на товари, приемане на транзакция, издаване и определяне на условията на поръчката, до действителното изпълнение на транспорта и разплащането, за да предложи заявка с точната сума въз основа на записаното тегло.

Добавяне на оферта за товар с цена на тон

 1. Изберете модул Товари от менюто в дясно и кликнете зеления бутон Добавете товари

 1. Попълнете формуляра:
 • въведете данните за товарене и разтоварване (при плащане на тон можете да посочите само едно местоположение в офертата, т.е. от точка А до точка Б, без мултистоп)
 • уточнете изискванията за превозно средство, изберете тип каросерия: самосвал, движещ се под, силоз или комбинация от тях
 • изберете тип на товара FTL (комплексен)

След като сте избрали типа каросерия, един тон ще бъде единицата за разплащане. Ако е необходимо, можете да го промените на курс в данните за пратката и да въведете цена за курса (плащането за курса е описано във втората част на статията).

 • в подробностите за доставката тон е единицата за плащане. Изберете базата: тегло при товарене или тегло при разтоварване.
 • изберете режим на публикване
 • въведете цена за тон
 • публикувайте товара

  Основата за плащане показва теглото (отчетено директно при товарене или разтоварване), което се използва за определяне на базата за крайната сума на поръчката, разплащана за тон. Стойността, посочена при публикуване на товара, е само приблизителна сума, базирана на предполагаемото тегло на товара.

*Изчисляване на приблизителната стойност на товара:

 • Ако офертата за товар съдържа само капацитет на превозното средство

 напр. капацитет на превозното средство = 10 т, цена за тон = 100 EUR, приблизителната стойност за транспорта ще бъде 1000 EUR

 • Ако офертата за товар съдържа капацитета на превозното средство и общото тегло

напр. капацитет на превозното средство = 10 т, общо тегло в подробности за товара = 8.5 т, цена за тон = 100 EUR, приблизителната стойност за транспорта ще бъде 850 EUR

 1. Публикуваната оферта ще бъде видима в модул Товари в списъка в раздел Добавени.

 • Кликването върху офертата в списъка ще отвори прозорец с подробности за офертата.

 • В подробностите за офертата превозвачът ще види цена за тон и приблизителна стойност на товара

 • В прозореца с подробности изберете раздел Преговори, за да видите офертите от превозвачите. Ако изберете някоя оферта, потвърдете избора си, като щракнете върху бутона Приемам.

 • Приетата оферта ще бъде преместена в раздела Приети на модула Товари

 1. Отидете в модул Заявки
 • изберете заявката от списъка в раздел Активни

 • добавете условията по заявката и изпратете на контрагента
 • след като контрагентът попълни данните, заявката е готова за изпълнение

Добавете оферта с цена за курс

 1. Изберете модул Товари от менюто вдясно и кликнете върху зеления бутон Добавете товар.
 2. Попълнете подробностите за товара
 • въведете дата за товарене и разтоварване
 • посочете изискванията за превозното средство

Ако е посочен избраният тип каросерия: самосвал, движещ се под, силоз или произволна комбинация от тези типове каросерия, ще се появи раздел с подробности за пратката, където трябва да бъде посочени единицата за разплащане и цената на транспорт .

За други типове каросерии секция за разплащателна единица няма да бъде визулизирана - курсът остава единствената налична и подразбираща разплащателна единица.

 • изберете режим за публикуване на товара
 • въведете цена за курса
 • публикувайте товара

 1. Публикуваната оферта ще бъде видима в модул Товари, в списъка в раздел Добавени.

 • Щракването върху офертата в списъка ще покаже прозорец с подробности за офертата

 • Превозвачът ще намери тарифата в подробностите за офертата

 • В прозореца с подробности изберете раздел Преговори, за да видите офертите от превозвачите. Ако изберете някоя оферта, потвърдете избора си, като щракнете върху бутона Приемам.

 • Приетата оферта се премества в раздел Приети на модул Товари

 1. Отидете в модул Заявки
 • изберете заявката от списъка в раздел Активни

 • добавете условията на заявката и ги изпратете на контрагента
 • след като контрагента попълни данните, заявката е готова за изпълнение

Заплащане на товари с цена до два знака след десетичната запетая

При определяне на цената можете да я посочите като число с десетична дроб. Цената на навлото е дадена до 2 знака след десетичната запетая.

В примера по-долу цената за тон е 13,88 евро. Ако капацитетът на превозното средство е 15 тона, приблизителната стойност на товара ще бъде ~208,20 EUR за курса.

Полето за цена може да съдържа до 7 цифри.

Цената с десетична част ще се показва във всички списъци с товари, оферти, в детайли за товари и оферти, заявки и в месинджъра.The price with a decimal part will appear on all freight lists, offers, in freight and offer details, orders and on the messenger.

Заплащане на товар с цена до два знака след десетичната запетая

При определяне на цената можете да я посочите като число с десетична дроб. Цената на товара е посочена до 2 знака след десетичната запетая.

В примера по-долу цената за тон е 13,88 евро. Ако капацитетът на превозното средство е 15 тона, приблизителната стойност на товара ще бъде ~208,20 EUR на курс.

Полето за цена може да съдържа до 7 цифри

Цената с десетична част ще се показва във всички списъци с товари, оферти, в детайли за товари и оферти, поръчки и в месинджъра.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)