Търсене на оферти за товари на картата

Обновено 15/7/24 от Małgorzata

От тази статия ще научите как да:

 • търсите оферти на картата
 • търсите местоположение по непълен пощенски код

Търсене на оферти на картата

 • Борсата позволява и търсене на оферти на картата. Щракнете върху показалеца "сълза" до думата за зареждане или разтоварване.

 1. При щракване върху показалеца ще се появи карта, на която можете да изберете до 10 области. Когато сте готови, „Запазете“ избора си.

 1. След като бъдат запазени, данните ще се появят в полето "Зареждане" или "Разтоварване", в зависимост от вашия избор. Кликнете върху бутона "Търсене" - списъкът с оферти ще се покаже по-долу.

 1. Освен това можете да посочите метода на търсене: линейно или кръстосано. Изберете опцията, която ви интересува и потвърдете с бутона "Търсене" - списъкът с оферти ще се покаже по-долу.

Търсене по непълни пощенски кодове

 1. Изберете Търси товари от менюто в ляво
 2. В полето Товарене въведете код на държавата и първата цифра от пощенски код (или първите две, за да стесните търсенето си), като използвате един от следните методи:
 • код на държавата -> интервал -> непълен пощенски код (пр. PL 05 или PL 1),
 • код на държавата -> запетая-> непълен пощенски код (пр. PL,05 или PL,1),
 • код на държавата -> тире -> непълен пощенски код (пр. PL-05 или PL-1),
 • код на държавата -> непълен пощенски код (напр. PL05 или PL1).

 1. От списъка с предложени места за товарене изберете това, което ви интересува.

Списъкът ще включва оферти за товари, отговарящи на критериите, които сте задали.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)