Шаблони с товари

Обновено 25/3/24 от Jakub

От тази статия ще научите как да:

 • създадете шаблон за товар
 • използвате създаден шаблон
 • изтриете шаблон за товар

Ако често добавяте товари с едни и същи параметри, можете да създадете шаблони с най-често използваните параметри на товари. Научите как да създавате шаблони.

Добавяне на шаблон

 1. В модул Товари, изберете бутона Добавете товари.

 1. Попълнете полетата (напр. подробности за товара, режим на публикуване, получатели).

 1. Запазете го, като щракнете върху бутона Запази като шаблон.
Можете да запазите до 100 шаблона.

 1. Запазете шаблона, като използвате предложеното име или въведете това, което харесвате.

 1. Щракнете върху Запазете.

Използвайте създадения от вас шаблон

 1. Ако искате да използвате създадения шаблон, щракнете върху бутона Добавете товари в модул Товари.

 1. Щракнете върху бутона Изберете шаблон, който се вижда в рамката на прозореца за публикация.

В падащия списък можете да намерите вашите шаблони, разделени на две секции: ПОСЛЕДНО ИЗПОЛЗВАНИ и ДРУГИ.

Можете също да използвате полето за търсене.

Не можете да промените параметъра и да запазите шаблона под същото име.

 1. След като данните бъдат въведени, щракнете върху бутона Публикувайте товар.

Товарът е публикуван.

Изтриване на шаблон за товари

 1. За да изтриете шаблон, щракнете върху "x" в списъка за търсене.
 1. Потвърдете с бутона Изтриване на шаблон.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)