Методи на балансиране

Обновено 21/2/24 от Ania

От тази статия ще научите:

  • какви методи са налични за балансиране на договори по постояни маршрути
  • как да промените настройките за метода на балансиране
  • кога да използвате наличните методи на балансиране

Задайте метод на балансиране

Ако имате активни (съществуващи) условия за постоянен маршрут с повече от един превозвач, можете да решите как да балансирате договорите си.

При постоянните маршрути се използват следните методи на балансиране:

  • ръчно управление на последователността,
  • съгласно условията на постоянния маршрут,
  • процентен дял,
  • ограничения за транспорт.

За да зададете избрания метод на балансиране, отидете в модул Постояннни маршрути с превозвачи (1) и щракнете върху постоянен маршрут. В раздел Активен (2), изберете метода на балансиране от падащия списък (3).

Ръчно управление на последователността

Ръчното управление на последователността е методът на балансиране по подразбиране. Какво означава на практика? Вашите оферти за товари ще бъдат разпределени до превозвачите според тяхната последователност в таблицата. Ако искате да промените реда на превозвачите в списъка, използвайте стрелките нагоре/надолу до всеки номер. Кликнете върху стрелката, за да зададете новия ред.

Ръчното управление на последователността е най-подходящо, когато използвате опцията за последователно публикуване за публикуване на товари към постоянен маршрут.
Съгласно условията на постоянния маршрут

Можете да изберете този метод на балансиране, ако определите планиран брой пратки в условията на постоянен маршрут. При този тип балансиране вашите оферти за товари ще бъдат разпределени според предварително определени условия за превозвачите.

Тази опция няма да е налична, ако не посочите приблизителен брой пратки, когато задавате условия за постоянен маршрут.

Процентен дял

Изберете метод на балансиране: Процентен дял и след това определете какъв е вашият очакван дял от общите поръчки, изпълнени от превозвачите за даден постоянен маршрут.

Тази настройка ще повлияе на реда на превозвачите при публикуване на товари. Той се подрежда автоматично, така че процентният дял, който сте задали, да може да бъде изпълнен.

Този метод на балансиране няма да бъде наличен, ако списъкът е празен или ако условията между превозвачите в списъка са уредени в различни валути.

Ограничения за транспорт

Този тип разплащане ви позволява да зададете процентен лимит за поръчки за превозвачи.

Задайте максимален и минимален процент за всички превозвачи и запазете настройките си.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)