Редактиране на профила в Loads2Go!

Обновено 2/12/22 от Małgorzata

Редактиране на профил

  1. Кликнете върху трите точки от дясната страна на екрана
  2. Кликнете върху вашето име и фамилия в горната част на екрана

  1. Ще бъдете отведени до редактирането на профила.

Щракнете върху полето, където искате да направите промени.

Данни като: стационарен телефон, мобилен телефон, позиция могат да се променят само от оторизиран потребител от вашата компания.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)