Обработка на заявки като контрагент

Обновено 12/6/24 от Ania

За кого е тази функция?

Функция, достъпна за потребителите на продуктовите линии Trans for Carriers (TFC) и Trans for Forwarders (TFF)

От тази статия ще научите как да се справите с целия процес по приемане на оферта за товар и изпълнение на заявка за транспорт.

Приемане на оферта за товар

 1. В модул Търси товари намерете оферта, която отговаря на вашия автопарк, щракнете върху офертата в списъка, за да видите подробностите
 • Ако офертата за товар отговаря на вашите изисквания, щракнете върху зеления бутон Приеми.

 1. След като бъде приета, офертата за товар се премества в раздела В процес на договаряне и наблюдение на модула Търси товари.

 1. Ако поръчителят най-накрая приеме офертата, товарът се появява в раздел Приети на модул Търси товари.

 1. Прозорецът с подробности за офертата показва информацията: Офертата е приета.

Обработка на заявка

Следващата стъпка е изпращане на заявката с попълнените условия от поръчителя.

 1. Изберете модул Заявки от менюто.
 • под раздел Активни (ако имате продуктовата линия за превозвачи - TFC - Trans за превозвачи), щракнете върху поръчката със статус Приемане на условията
 • под раздела Получени (ако имате продуктовата линия за спедитори - TFF - Trans for Forwarders), щракнете върху поръчката със статус Приемане на условията

 1. Кликнете върху зеления бутон Вижте условията и се запознайте с условията.
 2. Попълнете заявката:
 • въведете данни за водача и автомобила
 • можете също да посочите класа на емисиите на превозното средство
 • за повишаване на безопасността можете да въведете допълнителен идентификатор - "ключова дума", която водачът ще предостави при пристигането си на мястото за товарене или разтоварване
 • потвърждения на операции от приложението Loads4Driver (ръчно въвеждане на статус на етапа на изпълнение на транспорта)
  Контрагентът/Превозвачът може да избира от следните опции:

  Прехвърляне директно към поръчителя
  - избирането на тази опция означава, че превозвачът дава разрешение на водача да предоставя информация за статуса на товарене и разтоварване.
  - шофьорът ще може да променя статуса на транспортната задача/заявка през мобилното приложение Loads4Driver.

  Без прехвърляне към поръчителя
  - избирането на тази опция не позволява на водача да предоставя информация за статуса на транспортната задача/заявка през мобилното приложение Loads4Driver
 • щракнете върху зеления бутон Потвърдете условията

В прозореца ще се появи допълнителен раздел (Детайли за транспорта), съдържащ цялата подробна информация за заявката. Тази информация е достъпна за поръчващи, които имат достъп до продукта Статус Видимост.
Без достъп те няма да получат актуална информация за статуса и изпълнението на заявката.
 1. Ако времевата рамка, посочена в офертата, е по-голяма от 3 часа, ще се появи статус - Изчакване на дати на операции, което изисква посочване на точна дата и час измежду наличните във времевата рамка.
 • щракнете върху бутона Редактиране на датите на операцията

 • посочете дати и часове
 • Запазете със зеления бутон

 1. Статусът Изчакване на транспортни данни означава, че в заявката липсва информация, т.е. данните за превозното средство и водача, които трябва да бъдат предоставени.
 • Кликнете върху зеления бутон Попълни данни за транспорта - въведете и запазете данните.
 1. След като информацията бъде запазена, статуса се променя на Изчакване на стартиране.

 1. Статусът на заявката се променя на На път за товарене, това се случва 30 минути преди предварително зададеното време за товарене.
 2. Потвърдете пристигането за товарене със зеления бутон.
 • въведете датата и часа на събитието
 • можете също да въведете теглото (незадължително поле)
 • запазате със зеления бутон Потвърди

 1. След като данните бъдат запазени, статусът на заявката се променя на На товарене.

 • потвърдете товаренето със зеления бутон
 • въведете времето за завършване на товаренето
 • можете също да въведете теглото (незадължително поле)
 • запазете със зеления бутон Потвърди

Записите за тегло са съществен елемент за заявките, уредени на тон, тъй като могат да се използват за определяне на крайната стойност на заявката.

 1. Следващият етап след товаренето е изпълнението на заявката. Ще се появи нов статус - На път.

 1. Използвайте зеления бутон и Потвърдете пристигането за разтоварване.
 • въведете часа на пристигане за разтоварване
 • можете също да въведете теглото на превозното средство (незадължително поле)

 1. В поръчката се появява нов статус - На разтоварване
 • цялата информация е достъпна в раздела Подробности за транспорта
 • Потвърдете разтоварването със зеления бутон

 1. Потвърдете завършването на разтоварването.
 • въведете времето за завършване на разтоварването
 • можете също да въведете теглото (незадължително поле)
 • посочете дали са били направени рекламации по време на разтоварването. Ако е така, опишете какви са те
 • запишете със зеления бутон Потвърди

 1. Статусът Попълнете необходимите документи означава, че трябва да качите документите, изисквани от поръчителя в условията на изпратената заявка.
 • в раздел Подробности за транспорта статуса на задачата се променя на Завършено
 • качете документите в раздел Прикачени файлове
 1. След като документите бъдат добавени, статусът на заявката се променя на - Очаква потвърждение.
 • ако поръчителя няма достъп до продукта Статус Видимост, това е последният статус, който ще види. Статусът на транспорта ще се промени на завършен.
 • ако поръчителят има достъп до продукта Статус Видимост, ще види следващите статуси на заявката
Какво е статус Видимост?
Това е функционалност, която поддържа цифровия поток от информация и документи в Платформата, позволявайки на двете страни по сделката да обменят информация за напредъка на транспортната заявка в реално време.
Обработката от край до край на заявката се извършва в една система, която дава на контрагентите бърз и лесен достъп до цялата информация за статуса на заявката, нейните детайли и свързаните с нея документи - доказателства за транспорта.

 1. Ако изпълнението на заявката е потвърдено от поръчителя, нейният статус се променя на Заявката изпълнена.
 2. В раздела Детайли за транспорта можете да намерите информация за изпълнението на заявката.I
 3. Цялата информация за събитията на поръчката можете да намерите и в раздел История на промените. Кликнете върху иконата със стрелка, за да видите повече подробности.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)