Управление на рампа в склада

Обновено 7/5/24 от Katarzyna

От тази статия ще научите:

 • как да добавите рампа към склада
 • къде да прегледате и редактирате съществуващите рампи
 • как да превключите изгледа на рампата
 • как да заключите, деактивирате или изтриете рампа

Създаване на нови рампи в склада

Нова рампа може да бъде добавена в модул Графици.

 1. Кликнете върху бутона Повече и изберете Добавете рампа.
 2. Попълнете необходимите данни (количество, тип рампа, тип операция и име).

 1. Кликнете върху ДОБАВЕТЕ СЛЕДВАЩА РАМПА, за да създадете допълнителни рампи с различни настройки.
 2. Ще видите добавените рампи като отделна колона в графика на склада (1). Можете да преместите изгледа на графика, като щракнете върху стрелките надясно-наляво (2).
 1. Под стрелката (3), до името на рампата, можете да намерите прозореца с настройки.

Промяна на настройките на рампата

Отидете до настройките на рампата, като щракнете върху стрелката до името на избраната рампа и изберете Настройки на позицията.

В прозореца с настройки можете да редактирате достъпността на рампата, промените в часа или редовното работно време.

Ако искате да видите всички налични рампи в склада, щракнете върху бутона Повече и изберете Настройки на склада.

Отворете раздел Рампи. Ще видите списък с всички налични рампи. Щракнете върху бутона РЕДАКТИРАНЕ, за да направите промени в избраната рампа.

Работно време на рампата

Ако искате да изберете различни времеви настройки на рампата - отидете в Настройки на рампата и изберете раздела Времеви промени или Редовно работно време.

В раздел Времеви промени можете да зададете различни работни часове за рампата на конкретни дати - напр. за празник или празнични периоди.

Ако искате да промените редовното работно време на рампата - отидете в раздел Редовно работно време, за да го направите.

 1. Щракнете върху бутона РЕДАКТИРАНЕ, след което изберете Индивидуален режим.
 2. Въведете ново работно време на рампата.

 1. Запазете промените.

Достъпност, деактивиране или изтриване на рампи

Управлението на достъпносттна на рампата работи по същия начин, както за целия склад. Ако решите да ограничите достъпа до рампата, изберете една от следните опции:

Заключете склада - не могат да се добавят допълнителни времеви интервали към рампата и не могат да се правят резервации. Потребителите виждат съобщение, че рампата е заключена.

Деактивиране на склада - има същия ефект като заключването, но освен това рампата не се вижда от превозвачите.

Изтриване на склада - води до безвъзвратна загуба на рампата заедно с историята на времевите интервали и резервациите.

Можете да деактивирате или изтриете рампи само, ако нямате текущо планирани резервации или времеви интервали на тях.
 1. Отидете на Настройки на позицията, като щракнете върху стрелката до името на рампата.

 1. Ако искате да заключите, деактивирате или изтриете рампата - щракнете върху съответния бутон и потвърдете решението си.
 1. Можете да отключите или активирате рампата по всяко време.

Ако изтриете рампата, вие я загубите безвъзвратно заедно с информацията, която съдържа (времеви интервали, резервации).


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)