Преглед на модулите за Товародатели

Обновено 22/3/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за потребители на продуктовата линия за товародатели (CargoON).

От тази статуя ще научите:

 • какви са основните модули на платформата Trans.eu
 • какви функции имат отделните модули на Платформата Trans.eu

Преглед на модулите

ТОВАРИ - следните раздели могат да бъдат намерени в този модул:

 • Добавени - всички оферти за товари, публикувани от вашата фирма (със статус „Изчакване на оферти“) и непубликувани чернови за товари (със статус „Чернова“) се намират тук. Има и оферти от превозвачи (със статус "Избор на превозвач").
 • Приети - ако сте публикували товари, всички ваши оферти, довели до официална транзакция на платформата, могат да бъдат намерени тук.
 • Архив - ако сте публикували товари, всичките ви оферти със статус "Завършени" могат да бъдат намерени в този раздел.

Използвайте търсачката или опциите за филтриране, за да търсите оферти за товари. Можете също така да решите какъв тип оферти за товари искате да видите (напр. само тези в процес на преговори).

Модул Товари се споделя с други служители във вашата фирма.

ТЪРСИ ТОВАРИ - в този модул ще намерите товари за транспортиране.

 • Търси товари - в този раздел можете да търсите товари на борсата. Използвайте опциите за филтриране, за да намерите оферти и добавете нови раздели със собствени параметри за търсене.

Вляво ще намерите 3 раздела:

 • ​За мен (икона на човек) - тук можете да намерите директни оферти, адресирани единствено до вас.
 • ​Частни – тук можете да намерите оферти от фирми, които са ви поканили да се присъедините към тяхната частна борса.
 • ​Всички - тук са изброени всички оферти, публикувани на борсата.
Изберете Добави, за да създадете нов раздел, в който можете да въведете свои собствени параметри за търсене.

Вдясно ще намерите 3 раздела:

 • ​В процес на преговори и под наблюдение (икона на часовник) - включва всички оферти, за които:
  • преговаряте
  • чатите в месинджъра,
  • добавяте към Наблюдавани.
 • ​Приети (икона с отметка) - всички официално приети оферти от вашата фирми могат да бъдат намерени тук. Всички служители на вашата фирми споделят този раздел.
 • Архив (икона на кутия) - тук се показват следните оферти:
  • оферти, за които преговорите не са успешни и времето за публикуване е изтекло (датата на разтоварване е изтекла или офертата е премахната от борсата)
  • архивирани получени товари.

ТЪРСИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - в този модул ще намерите превозно средство, което ще превози вашия товар.

 • Търси превозни средства - в раздел "Всички" можете да намерите списък с оферти за превозни средства. Редовно се обновява. Можете да филтрирате превозни средства и да добавяте нови раздели със собствени параметри за търсене.

 • ​Моите оферти за превозни средства - този модул се състои от 2 раздела:
  • Моите оферти - тук са публикувани всички оферти на налични превозни средства от Вашата фирма.
  • Архив - подробна история на превозните средства, предлагани от вашата фирма можете да намерите тук.

TRACK & TRACE - в този модул можете да намерите изпратените от вас задачи за проследяване на пратки и сами да добавите ново GPS проследяване. Модулът се състои от 3 раздела:

 • ​Активни – всички стартирани задачи за проследяване могат да бъдат намерени тук.
 • ​Нови - тук са всички задачи за проследяване, изпратени от вас, които чакат приемане от превозвача.
 • ​Архив - тук можете да намерите историята на проследяването на товарите.

​ЗАЯВКИ - това е модулът, който съдържа всички транзакции, които сте направили в Платформата..

Ако на Платформата е сключена транзакция, до нея автоматично ще се появи транспортна заявка. Тя съдържа информация от приетата оферта.

Заявките могат да се добавят и ръчно чрез бутона Добавяне на заявка.

Можете да ги управлявате в раздела "Активни“. В раздела "Архив" проверявате историята на заявките.

КАРТИ - в този модул можете да зададете маршрут, да изчислите разходите и да проверите ограниченията по пътищата по конкретни маршрути. Можете също да търсите оферти по маршрут или в близост до определен район.

За да се върнете към предишния изглед на Платформата, щракнете върху логото на CargoON.

​ГРАФИЦИ (Dock Scheduler) - в рамките на модула можете да управлявате вашите складове и техните графици, както и да задавате времеви интервали на превозвачите и да обработвате резервации.

Ако искате да излезете от График на резервациите, щракнете върху иконата с 3 точки и изберете изгледа, който искате: Списък с резервации или Времеви интервали.

КОНТРАГЕНТИ - тук добавяте доверени фирми.

 • В раздел "Фирми" можете да намерите списък с всички фирми, добавени към списъка с контрагенти.
 • "Частна борса“ – е списък, в който каните проверени превозвачи, с които сте работили на публичната борса.
 • "Групи" - това е таблица със списък на групите, които сте създали, можете да добавяте вашите контрагенти към тях.
 • "Изпратени покани“ – списък с фирми, които сте поканили в Платформата, можете да проверите статуса на вашата покана там.

​ПОСТОЯННИ МАРШРУТИ С ПРЕВОЗВАЧИ - модул, в който управлявате редовното сътрудничество и контакти с доверени превозвачи.

 • "Активни“ – в този раздел можете да намерите всички посоянни маршрути, които сте създали.
 • "Архив“ – този раздел съдържа архивирани или изпълнени договори в рамките на постоянния маршрут.

​АРХИВ НА РАЗГОВОРИТЕ - в този модул ще намерите архивирани разговори. Те могат да бъдат експортирани в PDF файл.

​ОЦЕНКИ И ПРЕПОРЪКИ - модул, който ви позволява да оцените даден контрагент и да видите как сте оценени от другите. Тук могат да бъдат намерени следните раздели:

 • ​Издаване оценка - можете да оцените контрагент, след като услугата бъде предоставена.
 • ​Поискайте оценка - тук се намират подробности за всяка завършена заявка, която очаква оценка. От това ниво можете да изпратите и заявка за оценка към контрагент.
 • ​Обобщение на оценките - в този раздел ще видите как сте оценени от вашите контрагенти.
 • ​Архив - съдържа историята на оценките на вашата фирма, както и транзакциите, за които времето за оценка е изтекло.
 • ​Препоръки - този раздел ви позволява да дадете препоръки на контрагент. Препоръките, които сте получили, също могат да бъдат намерени тук.
 • ​Заявки за препоръки - тук ще намерите заявки за препоръки от контрагенти. Можете и сами да изпратите молба за препоръка към контрагент.

​КОРПОРАТИВНИ ДОКЛАДИ - модул, активиран като допълнителна функционалност на Платформата Trans.eu.

Въз основа на данни, извлечени от модулите: Товари и Графици, докладите представят актуална картина на пазарната ситуация и показват ефективността на вашия бизнес.

Trans.INFO - модул с актуални новини от сектора на логистиката и транспорта.

QuickPay - модул, в който можете да използвате услугата QuickPay. Тя ви позволява да получите плащане за завършена заявкасамо за 30 минути.

АВТОМАТИЧНИ ПРАВИЛА - модул, който ви помага да решите кой да получи вашите оферти за товари и в какъв ред. Модулът съдържа списък с автоматични правила, които сте създали и които можете да управлявате.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)