Архив на заявките

Обновено 9/11/23 от Ania

Архивиране на заявки

Преместването на заявките в архива ще запази реда в основния списък със заявки, улеснявайки прегледа.

Начини за архивиране на заявките:

 1. Ръчно преместване на заявките в архива
 • изберете модула "Заявки" от менюто вляво.
 • от списъка изберете заявка със статус "Завършен" (т.е. тази, чието изпълнение е потвърдено)
 • можете да преместите заявката към архива, като кликнете върху нея и изберете зеления бутон "Премести в архив"
Запомнете
Тази опция е възможна, само когато заявката има статус "Завършен"

 • заявката отива директно в раздел "Архив"

В раздела „История на промените“ ще се появи информация за това кой потребител е архивирал поръчката.

 1. Автоматично прехвърляне на заявката в архива

Всички заявки ще отидат в раздела "Архив" след 180 дни от датата на изпълнение.

Изключение!
Ако заявката е създадена в резултат на сключената транзакция / приет товар и не е потвърдена и оценена в продължение на 120 дни, тя ще бъде прехвърлена в архива автоматично и ще има статус "Архивирана".

 • Ако заявката е потвърдена и са изминали 180 дни от датата на изпълнение, тя ще бъде прехвърлена автоматично в архива със статус "Изпълнена".

 • Ако заявката не е потвърдена и са изминали 180 дни от датата на изпълнение, тя ще бъде прехвърлена автоматично в архива със статус "Архивирана".

В раздела "История на промените" ще бъде отразено, че поръчката е прехвърлена автоматично в архива.

Списък със заявки в раздела "Архив"

В раздела „Архив“ заявките могат да имат следните статуси:

 • завършена - заявки, за които е потвърдено, че са изпълнени
 • архивирана - заявки, които са били преместени в архива автоматично
 • отказана - заявки, които са преместени в архива автоматично веднага след отказването

Филтриране според статуса

 • от менюто вляво изберете модула "Заявки"
 • отидете в раздела "Архив"
 • кликнете върху "Покажи филтри"

 • с клик върху полето "Статус" разширете списъка
 • изберете някой от изброените статуси: завършена, архивирана, отказана
 • потвърдете с клик върху зеления бутон "Покажи резултати"


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)