Архив на заявките

Обновено 27/6/24 от Ania

За кого е тази функция?

 • Функцията е достъпна за всички потребители на Платформа Trans.eu и CargoON.

От тази статия ще научите:

 • за опциите за архивиране
 • как да филтрирате и търсите заявки в архива

Как да архивирате заявки автоматично

Когато заявката се премести в раздел Архив:

 • ако изпълнението на заявкатае потвърдено и са изминали 180 дни от приключването й, заявката автоматично се премества в архив със статус Завършена
 • ако изпълнението на заявката не е потвърдено и са изминали 180 дни от нейното изпълнение, поръчката автоматично се премества в архив със статус Архивирана

 • ако заяката е отменена от поръчителя, тя автоматично се премества в архив със статус Отменена

Изключение
Ако заявката е създадена в резултат на сключена транзакция/приет товар, но не е потвърдена и оценена в продължение на 120 дни, тя автоматично се премества в архив със статус Архивирана.

В раздел История на промените ще се появи информация, че заявката е автоматично архивирана.

Как да архивирате заявки ръчно

За да преместите заявка в архива ръчно, изпълнете следните стъпки в Платформата:

 • изберете модул Заявки от лявото меню
 • отидете в раздел Активен (ако имате продуктовата линия CargoON) и изберете от списъка заявка със статус Завършена (т.е. за която изпълнението е потвърдено)
 • отидете в раздел Изпратени (ако имате продуктовата линия TFF - Trans for Forwarders) и изберете от списъка заявка със статус Завършена (т.е. за която изпълнението е потвърдено)

Запомнете!
- ако Вие сте Поръчителя, можете сами да архивирате заявката, като натиснете бутона Премести в архива
- опцията е налична, когато заявката е със статус Изпълнена

 • заявката отива направо в раздел Архив
 • разделът История на промените съдържа информация за потребителя, който е архивирал заявката

Как да филтрирате заявки в архира?

За да използвате опцията за филтриране, продължете както следва в Платформата:

 • изберете модул Заявки от лявото меню
 • отидете в раздел Архив
 • щракнете върху опцията Филтри

 • въведете данните, по които желаете да филтрирате заявките
 • потвърдете със зеления бутон "Покажи резултатите", за да видите резултата

Статуси на заявките в архива

Списък на наличните статуси в архива:

 • завършени - заявки, за които потребителят потвърждава, че услугата е предоставена
 • архивирани - заявки, които са преместени автоматично в архива
 • отменени - заявки, които са били незабавно преместени в раздел архив след анулиране

Търсене на заявки в архива

За да използвате опцията за търсене, в полето с иконата на лупа въведете данните, по които искате да търсите:

 • номер на заявка
 • контрагент
 • номер на товар
 • лице на контакт
 • място на товарене и разтоварване
 • референтен номер

След въвеждане на данните резултатът от търсенето ще се появи в списъка.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)