Функции на модул Постоянни маршрути

Обновено 17/6/24 от Ania

От тази статия ще научите:

 • разликите между модулите Постоянни маршрути
 • как да навигирате в модулите
 • как да проверите подробностите за даден постоянен маршрут
Знаете ли, че...
Постоянни маршрути е модул в Платформата, в който възложителите и превозвачите могат да управляват редовно сътрудничество и договори с доверени контрагенти

Характеристики на модулите

Постоянни маршрути с превозвачи

 • създаване, редактиране, архивиране и изтриване на постоянни маршрути
 • изпращане на предложения с договорни условия то избрани превозвачи
 • добавяне на превозвачи до съществуващ фиксиран маршрут
 • преустановяване сътрудничеството с превозвачи по постоянни маршрути
 • публикуване на товари по постоянни маршрути
 • договаряне на условията с превозвачи
 • управление на типа балансиране
 • търсене и филтриране на постоянни маршрути

Постоянни маршрути с товародатели

 • управление на получите предложения с условия
 • оферта за предложен постоянен маршрут
 • преговаряне на условията с товародатели
 • search and filter fixed routes
 • прекратяване на условията на постоянен маршрут
 • архивиране на постоянен маршрут

Модулът Постоянни маршрути с превозвачи е предназначен за производствени и търговски фирми, които имат редовни транспортни нужди по едни и същи маршрути и искат да управляват сътрудничеството си с контрагентите на едно място. Предлага се на клиентите от продуктовата линия за товародатели - CargoON.

Модулът Постоянни маршрути с товародатели е предназначен за фирми, които извършват транспорт като част от редовно сътрудничество с контрагент. Предлага се на клиентите на продуктовите линии за спедитори и превозвачи - Trans for Forwarders (TFF) и Trans for Carriers (TFC).).

Управление на модул Постоянни маршрути с превозвачи

Кликнете върху модул Постоянни маршрути с превозвачи в главното меню.

Модулът съдържа:

 1. Раздел Активен с всички постоянни маршрути, които сте създали
 2. Раздел Архив, където се преместват архивирани или приключели договори за постоянен маршрут.
 3. Поле за търсене.
 4. Подробности за постоянен маршрут.
 5. Бутон за създаване на нов постоянен маршрут.

Като кликнете върху избрания фиксиран маршрут в таблицата - ще видите подробна информация за условията и хода на преговорите с превозвачите. Този изглед се състои от:

 1. Основна информация за постоянния маршрут.
 2. Статус на преговорите с превозвачи.
 3. Избор на тип балансиране.
 4. Списък на превозвачите, получили предложение с условия за постоянен маршрут.
 5. Допълнителни функции - създаване, редактиране, архивиране, изтриване на товари.
 6. Възможност за добавяне на друг превозвач за договаряне на предложение за постоянен маршрут.

Управление на модул Постоянни маршрути с товародатели

Потребителите на продуктовите планове за превозвачи и спедитори имат достъп до модула Постоянни маршрути с товародатели, който е съобразен с техните нужди и сътрудничество им с товародатели.

Изберете модул Постоянни маршрути с товародатели от основното меню.

Модулът съдържа:

 1. Раздели, разделени според статуса на преговорите с превозвачите.
 2. Поле за търсене и филтри.
 3. Подробности за постоянен маршрут.

Кликнете върху постоянния маршрут в списъка, за да отворите подробния изглед.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)