Преглед на пътните ограничения на картата

Обновено 2/8/22 от Jakub

В платформа Trans.eu, в модул Карти, е възможно да визуализирате пътните ограничения по маршрута. Благодарение на това решение е възможно да се планира оптималният маршрут за вашето превозно средство, като се избягват, наред с други, тонажни ограничения или твърде ниски виадукти.

Как да видите ограниченията на картата

 • изберете модул Карти от менюто вляво

 • горе вдясно е оцпията за пътни ограничения
 • щракнете върху знака + или -, за да увеличите или намалите картата, ще намерите опцията в долния десен ъгъл на екрана

 • проверете опциите, за да проверите ограниченията на картата

 • максимум можем да видим ограниченията от приблизително 30 метра

Описание на знаците, видими на картата

 • Знак - Забранено влизане на превозни средства с бруто тегло над 7 тона. Знакът означава, че превозни средства, чието действително общо тегло е по-голямо от стойността, посочена на знака, не трябва да имат право да пътуват; в случай на комбинация от превозни средства забраната се прилага за тяхната обща маса.

 • Знак - Влизането за камиони забранено означава, че е забранено движението на:

1) камиони с максимално допустимо тегло над 3,5 тона

2) влекачи

3) специални превозни средства и превозни средства, използвани за специални цели с максимално допустимо тегло над 3,5 тона

4) селскостопански трактори

5) бавно движещи се превозни средства

 • Знак - Забранено влизане на превозни средства с височина над 3,5 м. Знакът забранява движението на превозни средства, чиято височина, заедно с товара, е по-голяма от стойността, посочена на знака.

 • Знак - Забранено влизанетп на превозни средства с широчина над 2,4 м. Знакът забранява движението на превозни средства, чиято широчина, включително товара, е по-голяма от стойността, посочена на знака.

 • Знак - Забранено влизане на превозни средства с дължина над 7 m. Знакът забранява движението на превозни средства или композиции, чиято дължина, заедно с товара, надвишава стойността, посочена на знака. Поради тяхната дължина движението на такива превозни средства е ограничено по пътища с остри и тесни завои и където движението им на такива превозни средства може да възпрепятства общия трафик.

 • Знак - Забрана за влизане на превозни средства с опасни товари, т.е.забрана за движение на превозни средства, превозващи ADR стоки в количества, за които се изисква маркирането на превозното средство с оранжеви предупредителни табели.

Изчислете маршрута и проверете ограниченията на картата

 • въведете точки на маршрута
 • изберете типа превозно средство
 • изберете маршрут
 • картата ще визуализира ограниченията за избрания маршрут


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)