Доклад за списъка с товари

Обновено 26/6/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Фунцкията е достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителния продукт: Business Intelligence доклади

Докладите са видими за избрани потребители, посочени от фирмата, която получава достъп.

Научите повече за продукта: BI доклади

Докладът съдържа пълен списък на товарите, публикувани и договорени в Платформата, заедно с най-подходящата информация относно подробностите за товарите от гледна точка на разплащане.

Въз основа на данните от доклада вие:

 • можете да видите обобщена информация за изпълнените товарни пратки и превозвачи на едно място
 • можете да анализирате товарите, които не са довели до транзакция, и да увеличи успеваемостта в бъдеще
 • контролирате цената за тон/палет
 • запознавате се с тарифата на километър на превозвачите
 • създайте свои собствени доклади въз основа на вашите данни за товари

Упътване в доклава Списък с товари

Докладът Списък с товари може да бъде намерен в модул BI доклади. Отидете в модула и изберете раздела Списък с товари:

Докладът се състои от:

 1. Обобщение - елементи и диаграми в горната част на доклада, показващи общите стойности
 2. Списъци с товари в таблицата
 3. Филтриране на данните

Обобщение

Обобщеният изглед включва елементи Published freights, External ID, Pallets chart и Freigth status chart. Представените в панела стойности подлежат на филтриране и показват обобщената информация от списъка с товари, разположен под панела, във втората част на доклада.

Основният елемент представя общия брой публикувани уникални товари, обхванати от доклада.

Следващият елемент съдържа две диаграми: Статус на палети и товари.

 1. Диаграма за статус на палети - показва общия брой на:
 • палети за размяна - exchangeable лента,
 • палети, които не са маркирани като разменни - nonexageable лента,
 • посочени други видове товари - other type of load лента.
 1. Диаграма за статус на товари - показва броя товари, разделени на отделни статуси на товари. Статусите се отнасят до етапа на процеса, в който се намират в Платформата Trans.eu:
 • Accepted (Приети): съответства на сключване на сделка от две страни. Товарът има определена приемна цена, както и превозвачът, който извършва транспорта.
 • In progress (В ход): показва, че в момента се договаря товар. Статусът на такъв товар се променя на един от останалите след точното време или след извършената дейност.
  Товарът със статус In progress (В изпълнение) няма зададена приемна цена и превозвач, който извършва транспорта.
 • Closed (Приключили): товарите с този статус са били публикувани и в крайна сметка са завършили без транзакция с превозвач.
Като щракнете върху която и да е лента с диаграма в панела, можете да филтрирате данните в списъка с товари. Ще се визуализират само товари с избрания статус.

Списък с товари

Описание на компонентите:

Информацията в списъка с товари е представена под формата на таблица. Отделните колони показват следното:

 • Reference number (Референтен номер): уникален референтен номер на товара. Позволява на потребителя да идентифицира товара на Платформата в модул Товари
 • Employee (Служител): лице, което публикува товара от страна на фирмата поръчител (т.е. получател на доклада/ клиент на докладите)
 • Freight status (Статус на товара): статус на товара - един от четирите изброени по-горе
 • Accepted price (Приета цена): цена на транзакцията
 • Price / ton (цена / тон): приета цена на товара / тон
 • Price / pallet (цена / палет): приета цена на товара / палет
 • Price/ km (цена / км): цена на товара / км
 • Selected carrier (избран превозвач): избран превозвач
 • Vehicle type (тип превозно средство): тип каросерия - може да бъде повече от един
 • Order number (номер на заявката): уникален номер на заявката. Информация, че всеки приет товар има свой уникален номер на заявката, който се генерира автоматично.
 • Location (местоположение): място за товарене/разтоварване на товара. За товари с няколко спирки са посочени всички места за товарене/разтоварване.
 • Operation (операция): показва дали на мястото се извършва товарене или разтоварване.
 • Operation date (дата на операцията): датата, на която е извършена операцията
 • Load (товар): име на товара
 • Weight (тегло): тегло на товара в тонове
 • Amount (количество): количество на типа товар (ако е посочено), напр. 10 палета
 • Type of load(тип на товара): тип товар
 • Kilometers (километри): calculated kilometres between each spot.
 • Loading details (подробности за товаренето): подробности, предоставени в данните за товара при попълване на формуляра за товари.

Филтри

Описание на компонентите:

Филтрите, намиращи се над списъка с товари, ви позволяват да определите диапазона от данни, от които се нуждаете:

 • Референтен номер (Reference number)
 • Разтоварване от (Unloading from)
 • Разтоварване до (Unloading to)
 • Служител (Employee)
 • Статус на товара (Freight status)
 • Местоположение (Location)
 • Операция (Operation)
 • Номер на заявка (Order number)
 • Тип на товара (Type of load)
 • Валута (Currency)
 • Преглед (View)

Съвети

Ако искате да възстановите настройките по подразбиране на вашия филтър, щракнете върху иконата на фуния в горния десен ъгъл на филтъра. След като щракнете, вашите филтри ще се върнат към предишните си настройки.

Знаете ли, че...

Списъкът с товари включва всички товари, публикувани в Платформата Trans.eu. Повечето корпоративни доклади се основават на товари, които са били договорени (товари с минала дата на разтоварване, товари, приети или отхвърлени от всички участници по време на преговори, товари, които са били отменени). От друга страна, в допълнение към товарите, споменати по-горе, докладът със списъка товари включва и тези, които все още са в процес на договаряне.
За някои приети товари (когато е сключена сделка) цената може да липсва. Това се дължи на липсата на информация за валутата, в която се конвертира цената на превоза. Липсата на тази информация се дължи на бъдещата дата на разтоварване на товара и деня, в който се конвертира избраната валута.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)