Издадени оценки

Обновено 6/2/24 от Jakub

Кога можете да добавите оценки в платформата

 1. Оценката може да се извърши след датата на разтоварване на дадена поръчка.
 2. Всяка сключена сделка в платформата Trans.eu и всеки приет товар, подлежи на оценка. Благодарение на това информацията за качеството на сътрудничеството между фирмите е винаги актуална и надеждна.
 3. Оценките могат да се дават с помощта на звезди по петобална скала, където 1 е лоша оценка, а 5 е много добра

Как да добавите оценка в платформата

 • Изберете модула „Оценки “ от менюто вляво и отидете на „Оценки за издаване
 • Изберете като какво ще оцените дадена поръчка: Като клиент/ Като контрагент
 • До оценки можете да видите оставащото време за оценяване на сделката
 • Изберете офертата, която искате да оцените от списъка

Добавяне на оценки като Клиент

 • Като клиент имате 30 дни, за да изпратите оценката си
 • Ако оценявате вашия контрагент и не му дадете най-високата оценка, можете да използвате предварително зададените фрази, за да посочите областа, в която нещо се е объркало: доставка на документи, комуникация, грижа за стоките, обслужване според договореното, изпълнение на транспорта навременно . Имате и възможност да добавите коментар.

Помнете! След като се даде оценка, тя не може да бъде променена.

 • След като бъде запазена, оценката ще се вижда в прозореца с подробности за офертата, в долния ляв ъгъл ще се появи съобщението: „Оценката е издадена“ с опцията Обратно, която е активна за 8 секунди. Състоянието на оценката ще се промени в списъка с предстоящите оценки.

Добавяне на оценки като Контрагент

 • Като Контрагент имате 120 дни от датата на разтоварване, за да изпратите вашата оценка.
 • Ако оцените вашия контрагент с по-малко от 4 звезди в полето за оценка, трябва да посочите причината (използвайки фразите) или да въведете коментар, за да активирате опцията Запазване.

 • Когато оценявате поръчка, можете да посочите статуса на плащане: платено навреме, платено със закъснение, неплатено.
 • Разполагате със 120 дни от датата на разтоварване, за да оцените статуса на плащането.

Ако искате да научите повече за Статусите на плащане - отидете на тази статия

Оценка в модула Заявки

 • Изберете модула Заявки от менюто вляво
 • В раздела „Получен“ намерете заявката, която искате да оцените
 • В нов прозорец ще се появи заявката с опция за добавяне на оценка заедно с оставащото време за оценяване.

Оценката на контрагента при доставка на услугата повишава сигурността на сделките, сключени в Борсата за товари и превозни средства.

Можете да оцените положително много транзакции наведнъж. Маркирайте избрания товар и щракнете върху Оцени положително.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)