Настройки на цена/тарифа по постоянните маршрути

Обновено 3/10/23 от Katarzyna

От статия ще научите как да:

  • активирате/деактивирате договарянето на цената с превозвача
  • зададете променлива цена за всеки транспорт
  • създадете ценова таблица за палети

Активиране/деактивиране договарянето на цената с превозвача

Ценовите договорености могат да се редактират при добавяне на превозвач към маршрут (нов или съществуващ). Това може да стане при създаване на нов фиксиран маршрут или като посетите съществуващ.

Изберете маршрута и щракнете върху бутона Добавяте превозвач.

Във формуляра за добавяне на превозвач първо изберете фирмите, на които искате да изпратите предложение за общите условия. След това в секцията Цена/тарифа задайте най-подходящата цена за транспорта.

Изберете опцията Цена, след което въведете сумата и задайте съответната валута.

Активирайте договаряне на цените с превозвача, за да им позволите да ви изпращат оферти.

Знаете ли?
Ако няма подадено предложение за фиксирана цена на маршрута, автоматично ще се активира опцията за договаряне на цената с превозвача. Липсата на посочена цена автоматично води до преговори за цена с вашите контрагенти.

Задаване на ценови диапазон за палети

Ако изберете тип товар: палет във формуляра за създаване на фиксиран маршрут, можете да настроите ценови диапазон за палети във формуляра за добавяне на превозвач към маршрут. Използвайте тази опция, за да създадете по-гъвкав договор с фиксиран маршрут.

  1. Изберете Ценоразпис за палети в секция Цена/тарифа.
  2. След това решете дали искате да зададете диапазон на цена за палет или единична цена.
  3. След това създайте диапазони за броя на палетите и предложете съответните количества към диапазона.
  1. Това е и мястото, където можете да активирате или деактивирате договарянето на цената с превозвача.

Не можете да видите таблицата с цените на палетите? Уверете се, че сте избрали тип товар: палет, когато създавате своя постоянен маршрут.

Автоматично приемане на товара след време

Ако често работите с превозвач и му имате доверие, можете да предложите правила и условия с автоматично приемане на товара след време..

При избор на тази опция и публикуване на товара по посочения договор, ако офертата не бъде отхвърлена от превозвача, системата автоматично ще я приеме от името на превозвача след изтичане на указаното време.

Активирайте Автоматично приемане на товари след време и задайте времето, с което превозвачът разполага, за да отхвърли офертата.

Използвайте тази опция, когато сте сигурни, че превозвачът се интересува от вашите оферти за фиксиран маршрут и предпочита да не пропусне нито една от публикациите.

Различни цени/тарифи в рамките на един и същ фиксиран маршрут

В рамките на един фиксиран маршрут можете да изпращате различни предложения за цена/тарифа до различни превозвачи. Всичко, което трябва да направите, е да попълните отделен формуляр за общите условия за такива превозвачи/групи превозвачи.

В изгледа с подробности за постоянен маршрут щракнете върху бутона Добавете превозвач и след това попълнете отново формуляра за условия за постоянния маршрут.

В списъка с превозвачи, на които сте изпратили оферта, в колоната Текуща цена ще видите обобщението на цените, по-специално:

  1. само валута означава, че не сте посочили цена и първото предложение може да бъде дадено от превозвача
  2. валута на километър (напр. EUR/km) означава тарифа за километър
  3. По ценоразпис означава, че до този превозвач е изпратена ценоразпис за палети. Щракнете върху символа "i" за подробности на ценоразписа


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)