Настройки на цена/тарифа по постоянните маршрути

Обновено 10/7/24 от Ania

За кого е тази функция?

Функцията е достъпна за всички потребители на CargoON, които са закупили продукта CargoON Freight.

От тази сатия ще научите как да:

 • активирате/деактивирате ценовото договаряне с превозвача
 • зададете променлива цена за всеки транспорт
 • създадете ценова таблица за палети
 • зададете разплащане с цена за тон

Активиране/деактивиране на ценовото договаряне с превозвача

Ценовите договорености могат да се редактират при добавяне на превозвач към маршрут (нов или съществуващ). Можете да направите това:

Можете да направите това:

 1. По време на създаване на нов постоянен маршрут (научете повече: Изпращане на оферта за постоянен маршрут до превозвачи)
 2. В съществуващ постоянен маршрут
 • В модул Постоянни маршрути с превозвачи щракнете върху избрания постоянен маршрут и след това върху бутона Добавяне на превозвач.

Във формуляра за добавяне на превозвач първо изберете фирмите, на които искате да изпратите предложение за общи условия. След това в секцията Цена/тарифа задайте най-подходящата цена за транспорта.

Изберете опцията Цена, след което въведете сумата и задайте съответната валута.

 • в секцията Цена/тарифа задайте начина на ценообразуване за транспорта
 • изберете За превоз, въведете сумата и изберете валутата

Активирайте договаряне на цените с превозвача, за да им позволите да ви изпращат оферти.

Знаете ли?
Ако няма подадено предложение за цена за постоянния маршрут, автоматично ще се активира опцията за договаряне на цената с превозвача. Липсата на посочена цена автоматично води до преговори за цена с вашите контрагенти.If no proposal is submitted for a fixed route price, the option to negotiate the price with the carrier will automatically be enabled. The lack of specified price automatically triggers price negotiations with your contractors.

Задаване на ценова таблица за палети

Ако изберете тип товар: палет във формуляра за създаване на постоянен маршрут, можете да настроите ценова таблица за палети във формуляра за добавяне на превозвач към маршрут. Използвайте тази опция, за да създадете по-гъвкав договор по постоянен маршрут.

 1. Изберете Ценова таблица за палети в секцията Цена/тарифа.
 2. След това решете дали искате да зададете диапазон на цена за палет или цена за единица.
 3. След това създайте диапазони за броя на палетите и предложете съответните количества към диапазона.
 4. Можете да активирате или деактивирате договарянето на цената с превозвача.
Не можете да видите таблицата с цените на палетите? Уверете се, че сте избрали тип товар: палет, когато създавате своя постоянен маршрут.

Променлива цена

Когато преговаряте договор с превозвач, не е необходимо да предоставяте конкретна цена. Можете да използвате опцията: променлива цена.

С опцията за променлива цена вие се договаряте с превозвача за гъвкава форма на разплащане за публикувания товар. При договор за постоянен маршрут вие посочвате само валутата. Това решение ви позволява да договаряте цени въз основа на пазарната цена.

Цена за тон

Можете да използвате този тип разплащане за транспорт на насипни материали.

 1. Когато създавате постоянен маршрут, изберете един от следните типове каросерия (или комбинация от трите):
 • самосвал,
 • движещ се под,
 • силоз.
Разплащането на тон е възможно само ако по постоянен маршрут изберете тип каросерия, подходящ за транспортиране на насипни материали: самосвал, движещ се под, силоз.

 1. Във формата за добавяне на превозвач към постоянен маршрут автоматично ще бъдат избрани следните опции:
 • Цена/Тарифа: За тон
 • Разплащателна основа: разтоварно тегло

 1. Ако предложите своя цена, можете да позволите на превозвача да договори цената. За да направите това, изберете опцията: Разрешаване на договаряне на цената с превозвача.

Можете да оставите прозореца с цената празен, за да може превозвачът да предложи цената.
 1. След като превозвачът приеме офертата, в прозореца с подробности за товара ще намерите информация за формата и основата за разплащане на товара.
Ако във постоянен маршрут изберете напр. силоз и щора като тип каросерия, разплащането на тон няма да бъде активно.
Във формата ще видите наличните методи за разплащане.

Автоматично приемане на товара след време

Ако често работите с превозвач и му имате доверие, можете да предложите общи условия с автоматично приемане на товара след време.

При избор на тази опция и публикуване на товара по посочения договор, ако офертата не бъде отхвърлена от превозвача, системата автоматично ще я приеме от името на превозвача след изтичане на указаното време.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)