Публикуване на превозно средство от модул Автопарк

Обновено 13/2/24 от Małgorzata

За да публикувате оферта за превозно средство, кликнете върху модул Автопарк

  1. От списъка изберете превозно средство, за което са попълнени следните полета: тип превозно средство и капацитет.

  1. Щракнете върху Повече и изберете Добавете оферта за превозно средство от падащия списък.

  1. По-рано дефинираните данни за превозното средство ще се появят автоматично в прозореца за добавяне на превозно средство. След като параметрите са проверени, офертата за превозно средство може да бъде добавена.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)