Роли на служителите в модулите Графици и Резервации

Обновено 5/3/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Потребители, които имат достъп до Dock Scheduler и имат администраторски права на корпоративен акаунт.

Когато вашата фирма получи достъп до Dock Scheduler, всички служители ще видят нов модул в Платформата - Графици (ако имате Dock Scheduler или линията CargoON) или Резервации (ако имате линията Trans за Carriers или линията Trans for Forwarders). Като администратор можете да управлявате ролите на вашите служители в модула, като им назначите различни роли.

Роли в модул Графици

Роля

ОБХВАТ НА ПРАВОМОЩИЯТА

Мениджър Dock Scheduler

Управлява фирмата, складовете и техните графици, процеса на известяване от гледна точка на товародателя и прави резервации като превозвач с други товародатели, които използват Dock Scheduler.

Мениджър Склад

Създава и управлява графици за работа на склада, има право да задава времеви интервали и да управлява резервации, създадени от превозвачи.

Отговорник Склад

Преглежда графиците за товарене, потвърждава началото и завършването на операциите.

Охранител

Преглежда списъка с резервации. Потвърждава, че данните съответстват на резервацията, маркира пристигането и заминаването от мястото на работа.

Роли в модул Резервации

Мениджър Dock Scheduler

Управлява фирмите и графиците, както и процеса на резервация от гледна точка на превозвача за други товародатели, използващи Dock Scheduler.

Резервиращ

Прави резервации с товародателу с помощта на Dock Scheduler и управлява техните собствени резервации като превозвач.

Определяне на роля на нов служител

Служителите, които имат акаунти, получават достъп до Dock Scheduler. Като администратор можете да променяте ролите им според нуждите на фирмата . Научете как да управлявате роли и достъп.

За да добавите нов служител и да му зададете роля в Dock Scheduler, следвайте стъпките по-долу.

  1. Кликнете върху вашия аватар и изберете Моята фирма.

  1. В раздел Служители щракнете върху бутона Добавяне на служител.

  1. Попълнете формуляра с данните на новия служител (име, фамилия, имейл адрес, длъжност) и отидете на Роли и достъп.
  1. Определете оперативната роля на вашия служител. Щракнете Напред.

  1. В Допълнителни подробности можете да въведете допълнителна информация. След като изпълните всички стъпки от формата, щракнете върху Запиши.

  1. От лявата страна, в долната част на екрана, ще получите две известия, че служителят е добавен и ролята е дефинирана.
    Ще намерите новия служител в горната част на списъка.

След като щракнете върху името на служител, ще се отвори допълнителен прозорец с данни. Можете да ги редактирате, напр. променяте личните данни на служителя, както и определените му роли, като използвате бутона Повече и опцията Управление на служител.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)