Ролята на работник в склад и охранител в процеса на резервация

Обновено 1/8/23 от Katarzyna

Заедно с внедряването на модула Dock Scheduler на платформата Trans.eu можете да създадете две допълнителни роли за потребителите на продукти: Работник в склад и Охранител. Те са тясно свързани с процеса на резервация.

Как да създадем акаунт на охранител или работник в склад?

За да създадете профил на складодържател или охранител, трябва да имате продуктовата линия на товародател (Trans for Shippers) с администраторски права.
  1. Изберете Моята фирма от страничното меню.

След това кликнете върху Добави служител.

  1. Попълнете данните за служителя (име, фамилия, имейл и длъжност).

  1. Маркирайте потребителски достъп до продукта Trans for Shippers и изберете съответно ролята на охранител или работник в склад.

  1. По желание можете да добавите някои допълнителни данни, напр. Телефон, отдел, отговорности.
  2. След като попълните всички данни, кликнете върху Запази.

Описание на ролята

Охранител

Преглежда списъка с резервации. Потвърждава, че данните съответстват на резервацията, отбелязва пристигането и заминаването от мястото на извършване на операцията.

Работник в склад

Преглежда графици за товарене, потвърждава началото и завършването на операциите.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)