Добавяне на фирма към контрагенти

Обновено 2/8/22 от Diana

Добавяне на фирма към контрагенти

Можете да направите това по два начина:

  1. Поотделно, като добавяте отделни фирми към базата данни с контрагенти.
  • в модул Контрагенти, отидете на раздел "Фирми"
  • в прозореца за търсене въведете името на фирмата или данъчния номер
  • в списъка, до съответния елемент, изберете "Добавяне към търговски партньори"

  1. Групово, като добавяте към базата данни от контрагенти няколко фирми, с които работите.
  • в модул Контрагенти, отидете на раздел "Фирми"
  • в прозореца търсете отделни фирми като въведете името им или данъчния номер
  • вдясно изберете кои фирми искате да добавите
  • кликнете "Добавяне към търговски партньори"

На този етап можете също така директно да добавите фирма/ фирми в група, като изберете „Добави към групата“, като по този начин избрани фирми автоматично ще бъдат добавени към списъка с вашите контрагенти. Тази опция е налична само за продуктови линии TFF (за спедитори) и TFS (за товародатели). Ако имате нужда от повече информация за създаването и управлението на групи, отидете на статията.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)