Добавяне на фирма към контрагенти

Обновено 14/5/24 от Ania

От тази статия ще научите как:

  • добавите фирма към контрагенти

Добавяне на фирма към контрагенти

Можете да направите това:

  • индивидуално, чрез добавяне на отделни фирми към базата данни с контрагенти
  1. В модул Контрагенти, отидете на раздел Фирми.
  2. В полето за търсене, въведете името или данъчния номер на фирмата.
  3. В списъка кликнете върху Добавяне към търговски партньори.
  • групово, чрез едновременно добавяне на няколко фирми към базата данни с контрагенти
  1. В модул Контрагенти, отидете на раздел Фирми.
  2. В полето за търсене, въведете името или данъчния номер на фирмата.
  3. Изберете фирмите, които искате да добавите към контрагенти.
  4. Кликнете върху Добавяне към търговски партньори.

На този етап можете също да добавите фирмата или фирмите директно към група, като щракнете върху Добави към групата. По този начин избраните фирми ще бъдат добавени автоматично към списъка с вашите контрагенти. Тази опция е достъпна само за продуктовата линия TFF (за спедитори) и CargoON (за товародатели). Отидете на тази статия, за да научите повече за създаването и управлението на групи.
Искате да добавите към вашите контрагенти, фирма която не намирате в платформата?
Можете да направите това като отидете в раздел Фирми или Групи:
-
изберете Изпратете покана
-
попълнете адължителните полета
- и Изпратете покана


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)