Информация в чат прозореца относно присъствието на събеседника на борсата за дългове

В месинджъра ще намерите информация дали дадена фирма има задължения на борсата за дългове.

Какво означава това за вас?

На първо място, по-голяма сигурност при сключване на сделки. Когато започнете разговор, веднага ще видите дали някои от задълженията на фирмата са публикувани на борсата. От вас зависи дали искате да си сътрудничите с тази фирма.

Как работи?

Ако фирмата не заплати фактурата в срок, контрагентът може да я представи за събиране за вземане. Поставянето на вземания на борсата може да бъде една от дейностите в процеса по събиране на дълга. Информация за този факт ще се появи в чат прозореца на месинджъра (без значение с кой служител от фирмата говорите).


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)