Сравнителен доклад Benchmark

Обновено 1/5/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Функция, достъпна за потребители на CargoON и Trans for Forwarders, които са закупили допълнителния продукт: Корпоративни доклади .

Докладите са видими за потребители, избрани от фирмата, поръчваща достъп.

Научете повече за BI доклади

Сравнителният доклад ще ви помогне да определите стойността цените на товарите, които вашата фирма е постигнала чрез преговори на платформата Trans.eu.

Въз основа на данните от сравнителния доклад можете:

 • бъдете в крак и отговаряйте на ценовите тенденции на пазара,
 • сравнявате цените на товарие,
 • регулирате цените си за превоз спрямо пазарните тенденции,
 • сравняватете представянето на вашите служители,
 • проверявaте хода на преговорите и преценявате дали избраната оферта е най-изгодна,
 • оптимизирате разходите и минимизирате на риска от надплащане за товари.

За да отворите доклада, отидете в раздел Benchmark в модул BI доклади.

След като кликнете, ще видите доклада, съставен от пет основни раздела:

 1. Карта на Държавата на товарене - показваща държавата на товаране за приетите товари.
 2. Карта за Държавата на разтоварване - представя държавите, в които са извършени транзакциите.
 3. Диаграма на Цени/Оферти - линейна диаграма, показваща тенденцията на цените на товарите заедно с броя на офертите за даден ден
 4. Списък Точен маршрут - позволява ви да изберете конкретна посока.
 5. Списък с оферти - списък на служителите на фирмата, които са извършили транзакции на Платформата, включително информация за товарите и размера на офертите.

Докладът се основава на обобщения за цените за приети товари, изпратени до групи подизпълнители, определени на Платформата, Постоянни маршрути и SmartMatch.

Докладът е разделен на агрегати - данните са групирани въз основа на конкретни категории, вариращи от обща до подробна информация.

Приетите товари са тези, които водят до сключването на транзакция в Платформата Trans.eu.
Данните се представят според датата на разтоварване на товара.
Обменните курсове се конвертират според датата на разтоварване на товара.

Карти Държава на товарене и Държава на разтоварване

Докладът се изпълнява автоматично за най-големия брой приети товари на мястото за разтоварване ( в този случай PL).

 1. Картата Държава на товарене показва броя на товаренияа на приетите товари във всяка държава в интервала от време, посочен от филтъра (филтрите са описани в последния раздел на тази статия).

Числените стойности и наситеността на цветовете съответстват на броя на приетите товари в дадена страна.

След като изберете страната на товарене, където се изпълняват вашите товари, другите диаграми на доклада ще се коригират, т.е. ще показват данни, съответстващи на избраното място на товарене.

 1. Картата Държава на разтоварване

Картата представя държавите, в които са сключени транзакции за товари, чието местоположение на товарене съответства на страната на товарене, посочена на картата. Колкото по-висока е наситеността на цвета, толкова повече транзакции са направени. Картата се показва въз основа на параметъра Цена на км.

Изберете държавата, която желаете, и останалите данни в доклада ще бъдат коригирани, за да покажат съответните данни за избраната държава.

Ако не посочите държава, останалата част от доклада ще включва обобщени данни за всички държави.

Диаграма Цена / Оферти

В горната лента можете да намерите списък с най-често избираните маршрути заедно с броя на приетите товари. Моля, имайте предвид, че когато изберете държава за товарене над Карти за товарене и разтоварване в горната лента, ще намерите списък с маршрутите, които започват в избраната държава.

След като бъде избран даден маршрут, данните се стесняват до този конкретен избор.

Легенда на диаграмата:

Синя линия - илюстрира средната цена на приетия товар. Това са стойностите на приетите товари в дните, когато е извършена официална сделка на Платформата. Ако няма транзакция в даден ден, тя няма да бъде включена на оста X.

Ако приемете повече от 1 товар за един ден, тенденцията ще представи средната цена на приетите товари.

Сива лента - диапазонът от ценови предложения, получени от превозвачите. Размерът му зависи от диапазона на предлаганите от превозвачите цени.

Стойността над лентата е броят на ценовите предложения, получени за даден товар или товари.

Ако кликнете върху лентата, другите части на доклада ще се коригират и ще покажат съответните данни.

Списък Точен маршрут

Тъй като цените могат да варират от маршрут до маршрут, най-точният резултат се осигурява от филтъра за Точен маршрут. Позволява ви да филтрирате конкретен маршрут. Филтърът се адаптира към избора, който правите, като използвате карти и диаграма за договаряне на товари.

Пример: Ако търсите маршрут от Полша до Германия, изберете PL-DE в горния десен ъгъл на доклада. Това ще стесни списъка и ще ви улесни в намирането на желания маршрут.

След като сте избрали посоката по ваш избор, останалите данни в докладаще бъдат стеснени до критериите, посочени от Точен маршрут.

Данните, показани в списъка Точен маршрут, се влияят от филтри от диаграмата Цена спрямо Оферти.

Списък с оферти

Тази част от доклада представя броя на приетите товари по маршрут.

Най-отгоре има данни за избрания период от време относно:

 • Товари - брой публикувани товари,
 • Отговори - брой подадени оферти от превозвачи,
 • Медиана Приета цена - средната приета цена
 • Средна цена на км - средна цена за километър (в зависимост от дължината на маршрута),
 • Минимална получена оферта - минимална стойност на ценовите оферти, получени от превозвачите по време на преговорите за товари на Платформата,
 • Максимална получена оферта - максималната стойност на ценовите оферти, получени от превозвачите по време на преговорите за товари на Платформата.
Когато изберете определен маршрут, данните в тези категории ще бъдат стеснени до вашия избор.

Таблицата по-долу включва:

 • имена на служители - при стесняване на данните до конкретен маршрут ще се показват имената на служителите, публикуващи по този маршрут.
 • списък с публикации - ID номера на товари, публикувани от даден служител.
 • стойности: разстояние, приета цена, средна цена на километър, стойност на минимална и максимална оферта.
Можете да промените обхвата на данните само за служители или товари.

Филтриране

Кликнете върху иконата на филтъра в дясната колона, за да отворите настройките на филтъра за доклада за сравнителен доклад.

Използвайте филтрите от дясната страна на диаграмата, за да определите диапазона от данни, като например:

 • диапазонът от дати на разтоварване на товари (Дата на разтоварване),
 • държава(и) на товарене (Държава на товарене),
 • държава(и) на товарене (Държава на разтоварване),
 • точен маршрут (Точен маршрут)

Символът i в подсказката - представя диапазона от налични данни.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)