Добавяне на автопарк и интеграция с телематика

Обновено 3/4/23 от Szczepan

Добавете своя автопарк в платформата Trans.eu и използвайте наличните му функции в пълния им капацитет. Научете по-долу как да добавите превозно средство и как да интегрирате вашия автопарк с телематика.

Защо трябва да добавите целия си автопарк?

Платформата Trans.eu ви позволява да управлявате автомобилния парк или да споделяте местоположението на превозно средство с контрагентите си по време на изпълнението на заявките за транспорт. Прецизно конфигурираният Автопарк също така дава по-добър шанс за получаване на предложения за товари от клиенти чрез алгоритъма SmartMatch.

Как да добавите превозно средство към вашия автопарк

 • В менюто отляво изберете "Автопарк"
 • Кликнете върху зеления бутон "Добавете превозно средсто” в горния десен ъгъл

 • Попълнете спецификацията на превозното средство
 • Изберете "Нататък" и попълнете останалата информация

 • Допълнете спецификациите на превозното средство
 • Изберете "Нататък" и попълнете останалата информация

 • Добавете телематика

 • Изберете доставчика си на телематични услуги от списъка

 • или напишете името на доставчика в търсачката

 • Влезте във вашия акаунт и дайте съгласие за получаване и съхраняване на информация за местоположението на вашия превозно средство от платформата Trans.eu.

 • Добавете доставчика на телематични услуги към конкретното превозно средство

 • Ще видите резултатите в колоната "Вашите превозни средства"
 • Натиснете "Запазване"

 • Информацията за телматиката на превозното средство ще бъде видима в полето
 • Кликнете върху зеления бутон "Добави превозно средство", за да го добавите към "Автопарка"

 • Когато изберете "Автопарк", ще видите добавеното превозно средство

Подготвените по този начин данни могат да послужат за изпълнението на транспортни заявки и заявки за мониторинг през Платформата.

Добавяне на телематика към вече въведен автопарк

 • Изберете "Автопарк" от менюто вляво
 • Изберете превозно средство от списъка

 • кликнете върху конкретно превозно средство и изберете опцията "Повече"
 • от падащото меню изберете "Добави телематика"

 • Изберете вашия доставчик на телематични услуги

 • или напишете името на доставчика в търсачката

 • Влезте във вашия акаунт и дайте съгласие за получаване и съхраняване на информация за местоположението на вашия превозно средство от платформата Trans.eu.

 • Добавете доставчика на телематични услуги към конкретното превозно средство

 • Ще видите резултатите в колоната "Вашите превозни средства"
 • Натиснете "Запазване"

 • Когато изберете "Автопарк", ще видите добавеното превозно средство

Подготвените по този начин данни могат да послужат за изпълнението на транспортни заявки и заявки за мониторинг през Платформата.

Импортиране на превозни средства

Тази опция е достъпна за потребители, които преди са използвали транспортната борса на Trans.eu и които са добавили превозни средства към към модула "Автопарк" в акаунта си.

 • Изберете бутона "Импортиране на превозни средства"

 • Изберете превозните средства от списъка
 • Потвърдете избора си чрез зеления бутон "Импортиране"
 • В полето за известие (иконка "звънче") в Платформата, ще получите известие за завършеното импортиране заедно с подробна информация


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)