Адресна книга

Обновено 9/7/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Фукнцията е достъпна за потребители на продуктови на TFF (Trans for Forwarders), TFC (Trans for Carriers) и CargoOn.

От тази статия ще научите как да:

 • добавите нови адреси в Адресната книга,
 • редактирате добавени адреси,
 • зададете по подразбиране адреси за товарене и разтоваррване.

Адресната книга ви позволява лесно да управлявате адресите на вашата фирма и да използвате нейния споделен списък с адреси. Следователно не е нужно да попълвате повтарящи се адреси всеки път:

 • адресните данни се попълват въз основа на адреса, съхранен в адресната книга,
 • търсачката ви помага бързо да получите достъп до вашите запазени адреси,
 • адресната книга посочва адреса по подразбиране за операцията на товародателя,
 • в продуктовата линия CargoON можете да използвате списъка за бърз достъп до адреси.

Адресите, съхранени в адресната книга, ще спестят времето, изразходвано преди това за въвеждане на повтарящи се места за товарене и разтоварване или точки за митническо освобождаване, докато публикувате оферти за товари или добавяте транспортни заявки.

Книгата с адреси се управлява и споделя от всички потребители на фирмения акаунт.

Управлявайте адреси във вашата адресна книга

Достъпът до адресната книга и възможността за управление на споделени адреси (добавяне, редактиране, изтриване) е достъпен за всички потребители, независимо от типа на техния акаунт или допълнителни продукти.

 1. За достъп до адресната книга щракнете върху вашия аватар и изберете Моята фирма.
 1. В раздел Адресна книга можете да добавяте адреси, включително тези на вашите контрагенти, както и места за товарене и разтоварване.
  По подразбиране списъкът с адреси е сортиран по азбучен ред, след това по популярност на използваните адреси.
Линията CargoON също така поддържа функция за задаване на адреси като домашни адреси - маркирани с икона на къща. Това са адреси, които принадлежат на вашата фирма. Можете да въведете до 10 такива „любими“ адреси във вашата адресна книга.
Само потребители с акаунт на Администратор имат право да задават и управляват адресите за товарене или разтоварване по подразбиране.

 1. Щракнете върху бутона Създаване на нов адрес.
 1. Използвайте формата, за да попълните полетата, отбелязани със звездичка. Ако искате да запазите адреса като постоянен адрес, поставете отметка в квадратчето. Кликнете върху Запазете промените. Адресът, който сте въвели, се записва в адресната книга.

 1. Добавените адреси могат да се променят. Щракнете върху иконата с 3 точки, за да извършите едно от следните действия върху избрания адрес:
 • задаване като адрес за товарене по подразбиране,
 • задаване като адрес за разтоварване по подразбиране,
 • редактиране,
 • изтриване (изключение правят складовете, които можете да изтриете само в модул Графици).

Адресите, зададени като адреси за товарене и разтоварване по подразбиране, се избират като начални адреси в прозореца за добавяне на заяки и товари.
Потребител на продуктова линия CargoOn може допълнително да зададе избран адрес като постоянен.

Интегриране на адресна книга с публикуване на товари и заявки

Нека вземем за пример публикуването на товари, за да видим как може да се използва адресната книга.

 1. Щракнете върху бутона Добавете на товари.
 1. Адресите, които са зададени като адреси за товарене/разтоварване по подразбиране във вашата адресна книга, автоматично се появяват във формуляра.

Те могат да бъдат редактирани чрез разширяване на подробностите за адреса.

Можете да търсите правилния адрес по име или местоположение.

В продуктовата линия TFF, когато щракнете върху адресното поле, се показват последните 5 избрани местоположения. Те са последвани от адреси, подредени по азбучен ред.

В продуктовата линия CargoOn, когато щракнете върху адресното поле, се показват последните 5 избрани местоположения, последвани от постоянни адреси и след това от други запазени адреси, подредени по азбучен ред.

 1. Отново можете да добавите адрес към адресната книга, като използвате квадратчето за отметка.

Новодобавеният адрес може да бъде намерен във вашата адресна книга:

 1. Също така е възможно да добавите адреси към адресната книга за товари с няколко спирки. Кликнете върху Добавяне на следващо местоположение, попълнете задължителните полета във формуляра, поставете отметка в квадратчето Добавяне на адрес към адресната книга.

Книга с предложения за модул Графици

Адресната книга съдържа и адреси на складове, които можете да използвате за бързо попълване на адресните данни за точките на товарене и разтоварване при публикуване на товари.

Избраният склад може да бъде зададен в адресната книга като адрес по подразбиране за товарене или разтоварване.

 1. В раздел Графици щракнете върху Повече, след което изберете Настройки на склада, за да редактирате данните му.

 1. Кликнете върху Данни на склада и след това върху Редактиране.

 1. Приложете промените в новия прозорец и щракнете върху Запазване.

Приложените промени автоматично се записват в адресната книга.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)