Търсене на оферти на Борсата за товари

Обновено 27/5/24 от Jakub

От тази статия ще научите:

 • как работи модулът Борса за товари
 • как да търсите оферти на Борсата за товари
 • как да търсите оферти за конкретно превозно средство в модула Автопарк

Борса за товари

Борсата за товари е достъпна в меню лентата. Щракването върху този модул ви отвежда до таблицата с оферти. Списъкът с оферти се обновява в реално време, всички оферти се премахват автоматично от борсата след датата на разтоварване.

In the exchange offer row you can find the following information:

 • МЯСТО НА ТОВАРЕНЕ
 • МЯСТО НА РАЗТОВАРВАНЕ
 • ДЕТАЙЛИ ЗА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
 • ЦЕНА (ако цената е посочена в офертата, тя се показва, ако не, полето остава празно)
 • ЗАЯВЕН (дата и час на публикуване на офертата на борсата)
 • ИЗПРАТИЛ (име на фирмата и лицето, публикувало офертата)
Датите и часовете са представени в местното време на мястото на товарене и разтоварване. Всеки потребител вижда едни и същи дати и часове за даден товар, независимо от часовата зона.

Търсене на оферти на борсата за товари

 1. Посочете вашите параметри и започнете да търсите оферти.

Имате възможност да търсите само оферти, в които се споменава типа каросерия, от който се нуждаете. За да направите това, изберете Показжи само в секцията Тип каросерия.

 1. Изберете оферта. От дясната страна се отваря прозорец с подробностите за нея.

В раздела Служители можете да проверите броя на публикуваните оферти и сделки, сключени от отделни служители на дадена фирма. При задържане на курсора на мишката върху тази област се показват данните за последните 30 дни и последната година.

Търсене на товари за конкретно превозно средство през модул Автопарк

 1. Отидете в раздела Автопарк, където имате, например, профили на двете превозни средства, които фирмата притежава.

 1. Кликнете върху избрано превозно средство, за да отворите детайлите за него.

 1. Щракнете върху Повече и изберете Търсете товар.

Ще бъдете пренасочени към Борсата за товари, където новосъздаденият раздел ще поеме името на превозното средство.

В новосъздадения раздел ще бъдат зададени филтри според параметрите на вашия автомобил.

 1. Чрез разширяване на филтрите можете да стесните критериите си за търсене.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)