Управление на изпратени товари

Обновено 17/5/24 от Jakub

За кого е тази функция?

 • Функция, достъпна за потребителите на Trans.eu Platform и CargoON.

От тази статия ще научите:

 • какви са видовете товари,
 • как да управлявате публикуваните товари
 • как да филтрирате и сортирате товари,
 • как да преговаряме за публикувани товари,
 • как да добавяте вътрешни бележки към товарите.

Видове оферти за товари

В модул товари ще намерите следните раздели:

 1. В раздел Добавени ще намерите:
 • всички товари, публикувани от вас и вашата фирма,
 • чернови с бъдеща дата на товарене.

В този раздел ще намерите филтри:

Активни - оферти със статус:

 • Избери превозвач,
 • Очаква оферти,
 • Първоначално приет.

В процес на договаряне - оферти със статус:

 • Избери превозвач,
 • Първоначално приет.
 1. Раздел Получени е достъпен за TFF и TFC линии. Тук ще намерите само публикувани оферти за товари по постоянни маршрути.
Товарите, които са били изпратени до групи редовни контрагенти, могат да бъдат намерени в модул Търси товари -> раздел Частни.

 1. В раздел Приети като поръчител ще намерите всички оферти за товари, които са завършили с транзакция в платформата.

Изберете Покажи само мои, за да филтрирате офертите си. Опцията е достъпна в разделите Добавени, Приети и Архив.

 1. В раздел Архив ще намерите само товари, добавени от вашата фирма, които отговарят на следните критерии:
 • публикацията приключи,
 • преговорите не бяха успешни,
 • чернови с минали дати на разтоварване.

Управление на публикувани товари

В раздела Добавени можете да:

 • преговаряйте и наблюдавайте текущите преговори за всички фирмени товари в раздел Преговори, достъпен в подробностите за офертата

Датите и часовете са представени в местното време на мястото на товарене и разтоварване. Всеки потребител вижда едни и същи дати и часове за даден товар, независимо от часовата зона.

 • добавете или премахнете лице, отговорно за товара директно от списъка. Просто щракнете върху иконата с молив, която ще се появи в колоната ОТГОВОРНО ЛИЦЕ до името и фамилията

 • извършвайте операции с оферти с подходящи статуси. Тези операции включват опресняване, копиране, редактиране и публикуване, изтриване, както и архивиране на офертата

Можете да потвърдите валидността на офертата на всеки 15 минути, като използвате иконата на часовника.

Филтриране и сортиране на товари

В раздел Добавени можете да използвате търсачка и разширени ФИЛТРИ, които ще ви позволят бързо да достигнете до конкретна оферта.

Можете да сортирате колоните, върху които ще се появи икона на ръка, когато задържите курсора на мишката.

Договаряне на публикувани товари

В раздела Добавени, като щракнете върху конкретен елемент от списъка и след това отидете до прозореца с подробности в раздел Преговори, можете да:

 1. Договаряте цените с превозвачите. За да направите това, в полето ЦЕНА променете сумата, предложена от превозвача, и щракнете върху Изпрати.

 1. Приемете офертата на превозвача, като щракнете върху Приеми.

 1. Отхвърлете офертата на превозвача, като щракнете върху Отхвърли.

 1. Приключете преговорите с товародателя, като щракнете върху Край на преговорите.

След приключване на действията в офертата можете да оставите бележка с информацията в раздела Подробности.

Вътрешна бележка

Вътрешна бележка е място за въвеждане на собствени коментари относно хода на преговорите и окончателните договорености с фирмата. Информацията е достъпна вътрешно само за поръчващата страна.
Вътрешна бележка може да бъде добавена от лице, което има пълен достъп до Платформата или лице за контакт/отговорник за дадена оферта.
 1. За да добавите вътрешна бележка, отидете в модул Товари и отидете на раздел Добавени или Приети. След това изберете оферта от списъка, намерете секцията Вътрешна бележка в раздел Подробности и щракнете върху Добавяне. Въведете текста и Запазете.

 • Вътрешната бележка може да бъде редактирана чрез щракване върху иконата на молива или изтрита с иконата на кръст.

 1. Отговорното лице от страна на поръчващата страна може да остави вътрешна бележка, в която да добави:
 • подробна информация, която да помогне на другите в работата с определена фирма в бъдеще
 • информация за хода на преговорите, защо са избрали един превозвач пред друг, за изпълнение на заявката
 • допълнителни договорености с контрагента, например водачът трябва да покаже допълнителни документи при пристигането
 • друга информация, която смятат за важна и необходима в организацията

Тази опция гарантира, че всички служители във фирмата имат достъп до цялата информация. Когато служител отсъства, той не е единственият, който има достъп до информацията, която той или тя може да е отбелязал преди това на друго място или изобщо да не е записал, разчитайки на собствената си памет.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)