Директни оферти - Спедитор

Обновено 23/4/24 от Jakub

За кого е ази функция?

 • Функцията е достъпна за всички потребители на платформи Trans.eu и CargoON.

Можете да изпратите директна оферта първо до контрагента, с който работите, преди да публикувате товара на борсата.

От тази статия ще научите:

 • как да публикувате директни оферти от бутона Добавете товар
 • как да публикувате директни оферти от месинджър

Публикуване на директна оферта от бутна Добавете товар

 1. Кликнете върху бутона Добавете товар.
 1. Тогава изберете режим на публикуване До избрани
Step 1 image
МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Директните публикации са включени в общия лимит на изпратените товари.
 1. За да публикувате директна оферта, изберете До избрани и след това от месинджър.
Step 3 image

В полето Получатели ще видите падащ списък, разделен на две секции: ГРУПИ КОНТАКТИ и КОНТАКТИ. Можете да използвате и търсачката.

Step 4 image

Можете да изберете една или няколко групи и конкретно лице или няколко лица.

След като направите своя избор, ще се появи друга секция - ИЗБРАНО.

Step 5 image
 1. След като изберете получателите, щракнете върху Публикуване на товар.

Публикуване на директна оферта от месинджър

Можете също да отворите прозореца за директна оферта от месинджъра по три начина.

 • Начин 1
 1. Отидете в раздел Контакти.
Step 6 image
 1. За конкретно лице от вашия списък с контакти щракнете върху 3 точки.
Step 7 image
 1. Изберете Изпращане на нов товар.
Step 8 image

Ще се появи прозорец за публикуване на товари, където в секцията Режим на публикуване на товари До избрани от месинджъра, в полето Получатели, ще бъдат попълнени данните на посоченото лице

Можете също да го направите от чат прозореца.

Все още можете да редактирате получателите.
Можете да публикувате товари само за конкретно лице, ако то е в списъка ви с контакти.
Step 9 image
 • Начин 2
 1. В раздел Контакти изберете Всички.
Step 10 image
 1. В секцията ФИЛТРИРАНЕ ПО ГРУПИ до групите се появява икона със стрелка. Кликнете върху нея, за да отворите прозореца за публикуване.
Ако групата не съдържа никакви контакти, тази опция е сива.
Step 11 image

В отворения прозорец се появяват съответните данни.

Step 12 image
 • Начин 3
 1. В раздел Контакти изберете Всички и Управление на групи.
 2. Натиснете иконата със стрелка, за да отворите прозореца за публикуване.
Step 13 image

Без значение кой начин изберете, не забравяйте да щракнете върху Публикуване на товар.

Публикуваната директна оферта ще бъде отбелязана в списъка с товари Добавено.

Не можете да публикувате директна оферта към потребител на CargoOn.
Step 14 image


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)