(TFC - Превозвач) Преговори и приемане на оферта в Loads2Go!

Обновено 29/5/23 от Małgorzata

В раздел Оферти в процес на преговори ще откриете всички оферти (борса за товари и частни):

 • в преговори
 • приети
 • архивни, т.е. всички след датата на товарени и откани

В зависимост от типа на публикуване на офертата, можете веднага да се съгласите с цената, предложена от товародателя, или да започнете преговори.

Режим Купи сега

Ако искате да:

 • Приемете офертата - изберете Приеми
 • Отхвърлите офертата - кликнете върху областта с посочената цена и разширете изгледа. Изберете бутона Отхвърли.

Оферти с предложена цена

Можете да приемете, да отхвърлите или да преговаряте. Ако искате да:

 • Приемете офертата - изберете Приеми
 • Отхвърлите офертата - кликнете върху областта с посочената цена и разширете изгледа -> Изберете бутона Отхвърли.
 • Преговаряте за офертата - въведете вашата цена в полета за цена -> След като промените цената, бутонът Приеми, ще се промени на Преговаряй -> Кликнете върху него, за да изпратите вашето предложение си до контрагента.

Оферти без цена

Това е знак, че контрагентът очаква вашето предложение. Можете да започнете преговори, като въведете вашето предложение за цена в празното поле.

Преговори и приемане на оферта

 1. Кликнете върху оферта, за да видите подробностите

 1. Ако имате някакви въпроси, свържете се с товародателя, като кликнете върху иконата за разговор

 • Ще бъдете пренасочени към приложението TransMessenger

Ако товародателят отговори на вашето съобщение, ще получите известие. Кликнете върху него, за да отидете в чат прозореца.
 1. След съгласуване на подробностите с товародателя или прочитане на детайлите по офертата, въведете тарифата си за превоз в полето за договаряне и я изпратете на контрагента

 1. Ще бъдете уведомени, ако товародателя отговори на офертата. Кликнете върху известието, за да видите подробностите.

 1. Ако предложението на клиента ви удолветворява, кликнете Приеми.

 1. След като приемете цената на товародателя, ще получите известие. Кликнете върху него, за да отидете на подробностите за офертата.

 1. Офертата ще бъде преместена от раздела В процес на преговори в раздел Приети.

Филтриране на оферти за товари

В раздела В процес на преговори можете да търсите товара, който ви интересува, като зададете филтър за търсене, напр. само за оферти, които чакат приемане. За тази цел:

 1. Отидете на раздел В процес на преговори и изберете Филтри

 1. Изберете статуса на товара, който ви интересува, като разширите списъка

 1. Изберете Покажи резултати

Ще получавате цялата информация относно преговорите по оферти в известия, които ще ви пренасочват директно към подадената оферта.

Научете повече за известията


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)