Блокове за резервации

Обновено 10/6/24 от Katarzyna

Показването на информация в блока за резервации е опция, която ви дава бърз достъп до съответните данни. Персонализирайте настройките на календара, за да отговарят на вашите нужди и предпочитания.

По подразбиране вторият ред в прозореца за резервация съдържа информация за номера на превозното средство и номера на полуремаркето.

Редактиране на информацията в блока за резервации

За да персонализирате изгледа на блока за резервации, щракнете върху аватара с вашата снимка/инициали и изберете Настройки от списъка.

Изберете Графици, след това отидете на раздел Блокове за резервации, прозорецът ще покаже пример за резервационен блок със стойността, която сте избрали - това е вторият ред.

- всеки склад може да има различна стойност, която да се показва в резервационния блок
- всеки потребител, във всеки склад, може да има различна стойност, зададена в блока за резервация

В даден склад можете да изберете стойност от списъка, която да се показва в блока за резервации.

Когато задържите курсора на мишката върху втория ред в блока за резервации, ще се появи прозорец с информация за стойността, видима в блока. В примера по-долу показаната информация е името на водача.

Може да използвате и опцията - Задаване на стойност за много.

От списъка изберете склада и стойността, която да се показва в блока за резервация.

Запазете настройките си със зеления бутон.

Списъкът представя запаметените настройки за съответните складове.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)