Посочване на тегло при резервация

Обновено 16/4/24 от Katarzyna

За кого е тази функция?

Тази функция е достъпна за потребители на продуктовата линия CargoON, които имат достъп до Dock Scheduler и модул Графици.

В тази статия ще научите:

 • как да добавите тегло (изходно тегло, входно тегло и тегло на товара)
 • как да се обработвате резервация, за която теглото на товара е важен параметър.

Шаблон за резервация е формуляр, който превозвачът попълва по време на резервация. Превозвачът предоставя информация и параметри, които са от съществено значение за товародателя. Тези важни подробности могат да включват входно тегло, изходно тегло и тегло на товара. Шаблонът за резервация е определен за конкретен склад.

Добавяне на тегло към шаблона за резервация

 1. В модул Графици в избрания склад щракнете върху Повече и Настройки на склада.I
 1. Щракнете върху Данни от склада. В секцията Шаблон за резервации изберете Редактиране.

 1. Щракнете върху Добавяне на нов шаблон под падащия списък с шаблони за резервация.

 1. В шаблона за резервация, под секцията Тегло, ще намерите квадратчета за отметка:
 • Входно и изходно тегло
 • Тегло на товара

Изберете подходящия тип тегло за вас. Можете също така да посочите дали предоставянето му по време на резервация е задължително или по желание.

След като направите своя избор, щракнете върху Запазване на шаблона за резервация.

Можете също да редактирате съществуващ шаблон за резервация. Кликнете върху аватарa, Настройки и раздел Графици. Изберете шаблона, който искате да редактирате, от списъка и щракнете върху иконата с 3 точки. Можете да редактирате шаблона само когато не се използва в резервацията.

Предоставяне на тегло по време на резервация

 • Пример 1 - Входното и изходното тегло, както и теглото на товара са задължителни

 1. Изберете потвърдената резервация.
 1. Ще се отвори прозорецът с подробности за резервацията. Когато превозното средство навлезе в зоната на склада, щракнете върху Потвърждаване на пристигане и след това върху Попълване на тегло.

 1. Отваря се прозорецът Попълване на теглo. Тъй като всички са задължителни, всички полета са маркирани със звездичка.

Въведете входно тегло и щракнете върху Запазване.

 1. Въведената стойност се появява в прозореца с подробности за резервацията. Щракнете върху Старт на товарене.

 1. След товарене щракнете върху Попълване на тегло, въведете оставащите стойности и щракнете върху Запазване на теглото или Запазване и потвърждаване на заминаването
След предоставяне на входно и изходно тегло теглото на товара ще се появи автоматично.
Ако желаете да потвърдите отпътуването веднага след натоварване и не предоставите необходимото тегло, ще се отвори прозорец с тегло за попълване. Без предоставяне на тегло, потвърждаването на заминаването няма да бъде възможно.
 1. След като попълните теглото, ще ги видите в прозореца с подробности за резервацията в секцията Тегло.

Ако въведете неправилно изходно тегло (напр. резервацията се отнася за товарене и изходното теглото е по-ниско от входното), ще получите известие и няма да можете да запазите теглото и да потвърдите заминаването.

Въпреки че теглото на товара се изчислява автоматично, можете да го промените. Ако въведете неправилна стойност, можете да запазите теглото и да потвърдите заминаването, въпреки известието.

Информация за несъответствия в теглото ще се появи в прозореца с подробности за резервацията.

 • Пример 2 - Входното и изходното теглото не е задължително, а теглото на товара е задължително

 1. Изберете потвърдената резервация.
 2. Щракнете върху Попълване на тегло.
 1. Теглото на товара е задължително и е отбелязано със синя звездичка.
 1. Преминете през целия процес на управление на резервацията. Щракнете върху Попълване на теглото или Потвърждаване на заминаването.

В отворения прозорец въведете теглото на товара. Не е необходимо да въвеждате другите стойности. Щракнете върху Запазване и потвърждение теглото.

 1. Въведените данни се появяват в прозореца с подробности за резервацията.

 • Пример 3 - теглото не са задължително
 1. Преминете през целия процес на управление на резервацията. Когато превозното средство е натоварено и готово за тръгване, щракнете върху Потвърждаване на заминаване.
 1. Ще се появи прозорец, който ви информира, че няма въведено тегло.

Можете да въведете тегло - за да направите това, щракнете върху Попълване на тегло.

Ако не желаете да въвеждате тегло, щракнете върху Потвърждаване на заминаване. Добавянето или редактирането на тегло вече няма да е възможно.


Колко полезен беше този материал?

UP!
Powered by HelpDocs (opens in a new tab)